ไมเนอร์ฯ ยัน ตัวเองมีคุณสมบัติครบ พร้อมประมูลพื้นที่สนามบิน

หลังจากที่มีการเปิดประมูลบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดนสารที่สนามบินสุวรรณภูมิ  และมีผู้ซื้อซองประมูลจำนวนทั้งสิ้น 5 ราย แต่กลายเป็นว่าทาง “ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)” กลับขาดคุณสมบัติด้วยเหตุผลว่า “ขาดประสบการณ์” ในการดำเนินธุรกิจ ตามข้อ 3 และ ข้อ 5 ใน TOR ของ ทอท.

- Advertisement -

ทาง “ไมเนอร์ฯ” จึงแถลงข่าวด่วน! กับสื่อมวลชน เพื่อยืนยันว่าตัวเองมีคุณสมบัติครบ โดยเสนอข้อมูลว่า ทาง “ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)” ซึ่งเป็นผู้ซื้อซองประมูล และยื่นประมูล มีประสบการณ์ในการทำกิจการร้านอาหาร จัดจำหน่าย และศูนย์การค้า ตรงตามคุณสมบัติที่ทางท่าอากาศยานระบุไว้ ผ่านการบริหารงานของบริษัทหลัก “ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)” รวมทั้งบริษัทย่อย ซึ่งทาง ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีอำนาจควบคุมโดยตรง ไม่ว่าจะเป็น

– บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ทำธุรกิจอาหาร

– บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ทำธุรกิจสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์

– บริษัท รอยัล การ์เด้น พลาซ่า จำกัด ดำเนินธุรกิจ รอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา และศูนย์การค้าเทอร์เทิล วิลเลจ

– บริษัทเจ้าพระยา รีสอร์ท จำกัด ทำธุรกิจศุนย์การค้าริเวอร์ไซด์

โดยทาง “ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)” ยื่นเอกสารประกอบเป็นวาระการประชุมในแต่ละครั้ง เพื่อยืนยันว่า “ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)” มีอำนาจในการบริหารงานโดยตรง

“การทำธุรกิจโรงแรมทั่วโลก ทำให้รู้พฤติกรรมนักท่องเที่ยว นักเดินทาง ซึ่งเป็นปัจจัยเกื้อหนุน ทำให้แผนงานของเราทำกิจกรรมพื้นที่เชิงพาณิชย์นี้ได้ดี แต่แผนงานของเราเหล่านั้นยังอยู่ในซองที่เขายังไม่เปิดด้วยซ้ำ” คุณชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ รองประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลางและวางแผนกลยุทธ์ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าว

“เราเพิ่งส่งจดหมายไปเมื่อวันศุกร์ไปทาง ทอท. และกระทรงคมนาคม เราก็รอให้ทางทอท.ได้พิจารณา เราก็อยากให้ท่านช่วยพิจารณาอย่างเร่งด่วน ขอแค่รอเพื่อความเป็นธรรม และพิจารณาเข้าสู่กระบวนการ”

ในวันที่เข้าไปยื่นซองเพื่อประมูล ทาง ทอท.ได้แจ้งกับทาง “ไมเนอร์ฯ” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งทางไมเนอร์ก็ชี้แจงในเบื้องต้นแล้ว อย่างไรก็ตามด้วยกรอบของเวลาคือตั้งแต่ 13.00-15.00 น. ก็ทำให้ทางไมเนอร์ฯ อยากจะชี้แจงเพิ่มเติม

ตามไทม์ไลน์เดิมที่ทาง ทอท. กำหนดเอาไว้ว่าจะมีการให้ผู้ที่เข้าร่วมประมูลเข้าไปนำเสนอแผนงานในวันที่ 29-30 พฤษภาคม และประกาศผู้ที่ชนะการประมูลในวันที่ 31 พฤษภาคม นั่นหมายความว่าทางไมเนอร์ฯ มีเวลาเพื่อรอคำตอบจากทาง ทอท. ถึงวันอังคารที่ 28 นี้เท่านั้น

สำหรับแผน 5 ปี ของไมเนอร์ฯ ซึ่งต้องการเติบโตปีละ 15-20% ทางไมเนอร์ฯ ยังคงแผนและเป้าหมายเดิมต่อไป โดยไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิวตี้ฟรีที่ในครั้งนี้ทางไมเนอร์ฯ รุกเพิ่มเติมเข้ามา