ออปโป้ จัด “OPPO Family Day” ปีที่ 3 ปลูกฝังจิตอาสาสู่สังคมที่สวยงาม [PR]

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด แบรนด์สมาร์ทโฟนผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการถ่ายภาพที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มวัยรุ่นทั่วโลกมานานกว่าหนึ่งทศวรรษ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยดีมาโดยตลอด ล่าสุดได้มีการจัดกิจกรรมสานความสัมพันธ์ให้กับพนักงานและครอบครัว กับงาน “OPPO FAMILY DAY” ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 และในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่และเด็กๆ ในการดูแลของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์ฯ (บ้านเสือใหญ่) เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

- Advertisement -

มีการทำกิจกรรมวาดภาพระบายสีร่วมกันของพนักงานและน้องๆ จากมูลนิธิฯ และทางบริษัทฯ ได้สมทบทุนมอบเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนค่าอาหาร กองทุนนมและทุนการศึกษาของเด็กๆ ซึ่งสร้างความประทับใจและปลาบปลื้มใจให้กับพนักงานและน้องๆ จากมูลนิธิฯ เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้มีความมุ่งมั่นให้พนักงานมีความนึกถึง ห่วงใยและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมเสมอ อีกทั้งยินดีสนับสนุนให้พนักงานของบริษัททำกิจกรรมดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมขึ้นในแต่ละพื้นที่

โดยกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว อาทิ บริจาคเสื้อและของใช้ให้กับน้องๆ ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาล โรงเรียนขุนห้วยแม่ต้าน จ.ตาก, บริจาคเสื้อและทำกิจกรรมร่วมกับผู้พิการที่สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง, ปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ธรรมชาติศึกษากองทัพบก, ทำบุญบริจาคเครื่องใช้ –ทำความสะอาดลานวัด ณ วัดบ้านไร่ จ.ชัยภูมิ เป็นต้น เพื่อปลูกฝังจิตอาสาจิตสาธารณะให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสร้างประโยชน์สุขให้กับชุมชนสังคมรวมทั้งการแบ่งปันที่ไม่รู้จบ