Marketing Day 2018 : ในสนามธุรกิจมีแต่ตัวจริงเท่านั้นที่อยู่รอด เราต้องปรับตัวอย่างไร ‘คิดใหญ่-ปรับไว-ไปให้สุด’ [PR]

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้บริหาร นักธุรกิจ เจ้าของกิจการ นักการตลาด ร่วมอัพเดตเทรนด์ในงานสัมมนา Marketing Day 2018 โดยในปีนี้มีหัวข้อหลักของงาน คือ “Marketpreneurship: Think big – Move fast – Go forward” เพื่อสะท้อนพลังแห่งโลกการตลาดยุคใหม่ที่เชื่อมโยง จุดแข็งของนักการตลาดและหัวใจผู้ประกอบการเข้าด้วยกัน โดยเน้นความสำคัญของ การคิดใหญ่ความยืดหยุ่นและฉับไว พร้อมใช้หัวใจแห่งความเข้าใจลูกค้าขับเคลื่อนธุรกิจให้ทะยานไปข้างหน้า เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านการตลาดให้แก่องค์กรและยกระดับการตลาดชาติไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ

- Advertisement -

โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมรูปแบบที่น่าสนใจพร้อมการบรรยายจากวิทยากรที่จะมาเปิดโลกแห่งประสบการณ์ใหม่ฟังข้อมูลเจาะลึก จุดแรงบันดาลใจพร้อมได้ความรู้ ดังนี้
• Tomorrow’s marketer: Beyond marketing อนาคตนักการตลาด นักการตลาดแห่งอนาคต โดย ดร.เอกก์ ภทรธนกุล “เจ้าของหนังสืออัจริยะการตลาด” ประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing และอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Sustainable Business with the new 6Ps – Purpose, Passion, People, Planet, Platform and
Profit ยั่งยืนอย่างไรในยุคที่คอนซูเมอร์เป็นใหญ่ โดย คุณดั่งใจถวิล อนันตชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด

• Business fighter: Think fast, Move fast, Focus and Flexible ทางรอดธุรกิจยุคใหม่ – แตกต่าง สร้างสรรค์ โดดเด่น คล่องตัว ชัดเจน โดย คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว)

• Agile Methodology: Key to Success : แนวคิดแบบ Agile อาวุธแห่งความฉับไวในโลกธุรกิจ โดย คุณศรุต เกียรติภาคภูมิ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ บริษัท พิน เมททัล อาร์ต จำกัด คุณแคทลียา ท้วมประถม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ ไอเดีย เอสเซนเชี่ยล จำกัด คุณจักรพล จันทวิมล Marketing & Sales Director บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
และ คุณเต้-ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก อำนวยการ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

• Continue the Legacy: developing the rising generation : ต่อยอดความสำเร็จ จากรุ่นสู่รุ่น โดย คุณณัฐธิดา สงวนสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด (Buzzebees) คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ CEO & Cofounder Techsauce.co คุณชาญวิทย์ รุ่งเรืองลดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)

• Marketpreneurship: Entrepreneurial Marketing in Action ความสำเร็จการตลาดยุคใหม่ ด้วยหัวใจ Marketpreneur โดย ภก.ดร.แสงสุข พิทยานุกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมูทอี จำกัด

ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.marketingthai.or.th/marketing-day-2018/ ค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป 6,313 บาท สมาชิกสมาคมการตลาดฯ 5,243 บาท (รวม vat 7%) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร. 0 2679 7360 – 3