หมดยุคปลาใหญ่-ปลาไว 5 เรื่อง “ใช่” การตลาดยุคใหม่ ที่ทำให้ “แบรนด์” คุณได้ไปต่อ

ผู้บริโภคปัจจุบัน พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงทุกวันและเปลี่ยนไปเร็ว เพราะเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเติมเต็มวิถีชีวิตของผู้บริโภคให้สะดวกสบาย และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายๆ พฤติกรรมผู้บริโภคจึงเปลี่ยนมาเป็น Personalized หรือมีความเป็นปัจเจกชนมากขึ้น  จนทำให้นักการตลาดแทบจะก้าวตามการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคไม่ทันในอดีตความสามารถในการทำธุรกิจ  วัดกันด้วยขนาดของเงินทุนและทรัพยากร  ใครได้เปรียบกว่ากันก็ดูกันที่ขนาด  จนมีคำพูดว่า “ปลาใหญ่” กิน “ปลาเล็ก” ยุคต่อมาเป็นเรื่องของประสิทธิภาพการปรับตัว หรือความคล่องตัวในการรับกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่อยู่รอบตัว คำพูดที่ได้ยินกันในการทำธุรกิจ คือ “ปลาเร็ว” กิน “ปลาช้า” แต่ยุคนี้วันนี้ ทั้งขนาด-ความเร็ว ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการทำธุรกิจแล้ว ปลาที่จะได้ชัยชนะในการทำธุรกิจวันนี้ เป็น “ปลาที่ใช่”

- Advertisement -

คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย  อธิบายว่า ผู้ที่จะชนะในน่านน้ำของการแข่งขันในการตลาดยุคใหม่นี้  ไม่ได้วัดกันที่การเป็นปลาใหญ่ หรือปลาไว แต่เราต้องเป็น “ปลาที่ใช่ หรือ The Right Fish” ซึ่งมีหัวใจแห่งความสำเร็จ ประกอบด้วย 5 ใช่ คือ Right People, Right Product, Right Purpose, Right Approach และ Right Time

Right People-คนที่ใช่

ยุคที่การตลาดมุ่งในเรื่องเฉพาะบุคคล หรือ ​Personalized Marketing มากขึ้น การทำตลาดกับ “คนที่ใช่” จึงไม่ใช่ตลาดแมสอีกต่อไป โลกยุคปัจจุบันไม่ใช่ยุค “Mass Marketing” หรือ one size fit all อีกต่อไป แบรนด์จะต้องมีความชัดเจนว่า สินค้าและบริการนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใคร การตั้งโจทย์ที่ถูกต้อง ต้องเริ่มตั้งแต่การตั้งกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ได้อย่างตรงจุด

Right Product-สินค้าที่ใช่

การพัฒนาสินค้าและบริการ จะต้องมาจากความต้องการของลูกค้า ไม่ใช่มาจากความเชี่ยวชาญขององค์กรเพียงอย่างเดียว  ในสมัยนี้ไม่ใช่ว่าแค่ผลิตสินค้ดีมีคุณภาพ แล้วคนจะหลั่งไหลมาซื้อ ซึ่งไม่ใช่แค่ดีเท่านั้น  แต่ต้อง “โดนใจ” และแก้ Pain Point ของลูกค้าได้อีกด้วย

Right Purpose-วัตถุประสงค์ที่ใช่

ในยุคปัจจุบัน ผู้บริโภคไม่ใด้ใช้เหตุผลเพียงอย่างเดียวในการซื้อสินค้าหรือบริการ แต่ใช้อารมณ์ด้วย เพราะผู้มีทางเลือกมากมาย ความชอบ และการเลือกซื้อเป็นระดับบุคคลมากขึ้น ผู้บริโภคจึงมองหาแบรนด์ที่เป็นเหมือนเพื่อนของเขา คิดอะไรเหมือนกัน มีความเชื่อและมีจุดหมายในชีวิตเหมือนกัน ลำพังของ “ดีและถูก” อาจไม่ได้ตอบโจทย์ทางใจ” ดังนั้น องค์กรและแบรนด์ จะต้องพูดสูจน์ความตั้งใจดีด้วยการกระทำ เรื่องความรับผิดชอบทางสังคม การทำกิจกรรม CSR จึงไม่ใช่แค่เรื่องชั่วคราว หรือทำแบบขอไปที แต่ต้องถูกฝังลงไปในขั้นตอนและแนวคิดของสินค้าและแบรนด์ด้วย

Right Approach & Right Time-ถูกวิธี ถูกที่ และถูกเวลา

โลคยุคปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และตลาดไม่ได้กว้างใหญ่แต่แคบลงเรื่อยๆ การทำตลาดจังหวะเวลาจะต้องเหมาะสม และถูกต้อง หรือจะเรียกว่า “แม่นยำ” ก็ว่าได้ ยิ่งในยุคปัจจุบันผู้บริโภคเป็นใหญ่ แบรนด์ต้องสร้างความเข้าใจใน customer journey และเข้าให้ถึงผู้บริโภคแบบถูกวิธี ถูกที่ และถูกเวลา โดยไม่มีเส้นกั้นระหว่าง online และ offline อีกต่อไป ทั้งการสื่อสาร ช่องทางการขาย และการเชื่อมโยงข้อมูลของลูกค้า ทุกอย่างต้องเชื่อมโยงกันโดยเจ้าของกิจการและนักการตลาด ต้องมองเป็นภาพใหญ่ให้ชัดเจนและเป็นหนึ่งเดียว

“การตลาดไม่ใช่เรื่องของนักการตลาด  แต่เป็นเรื่องขององคาพยพของทั้งองค์กร ซึ่งแนวทางทั้งหมดเจ้าของกิจการและนักการตลาดจะต้องปรับตัว พร้อมเปิดรับแนวทางของ Marketpreneurship โดยผสานหัวใจนักการตลาดกับความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน”