ประกาศผู้ชนะจากการแข่งขัน The RetailEX ASEAN Start-up Elevator Pitch [PR]

เมื่อเร็วๆนี้ได้มีการจัดการแข่งขัน The RetailEX ASEAN Start-up Elevator Pitch ใน งาน RetailEX ASEAN 2018  ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้า นวัตกรรม และการประชุมนานาชาติ เพื่อธุรกิจค้าปลีกครบวงจร โดยเน้นไปที่ ตลาดเอเซียน การแข่งขัน

The RetailEX ASEAN Start-up Elevator Pitch ได้ เปิดรับสมัคร ทีม จากทั่วอาเซียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ธุรกิจstart-up ได้รับการ สร้างการรับรู้ (brand awareness) และ เปิดโอกาสให้ สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และพบปะกับ นักลงทุน ผู้ชนะ ปีนี้ได้แก่ Parcel Perform start up เกี่ยวกับ logistics จาก ประเทศSingapore ซึ่งได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 1,000 เหรียญสหรัฐ

- Advertisement -

รูปจากซ้ายไปขวา คือผู้ชนะและคณะกรรมการ Adrian Stewart จาก Galaxy Ventures, ประภาพร สรรพประเสริฐ จาก 500 Startups, Dana von der Heide ผู้ร่วมก่อตั้ง Parcel Perform, June Chen จาก Monkshill, Khor Chieh Suang จาก Cento Ventures และ Heislyc Loh, จาก Founder Institute (Malaysia)