MQDC ได้รับรางวัล BCI Asia Awards 2018 ด้านผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น [PR]

คุณณิชา ศรีสงวนสกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารพื้นที่พาณิชย์และค้าปลีก บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เข้ารับรางวัล “BCI Asia Top 10 Awards 2018” ในโอกาสที่ MQDC ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 10 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นด้านการออกแบบและทรงอิทธิพลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างในรอบปีที่ผ่านมาจากโครงการ WHIZDOM 101 โดยมีดร. แมททิอัส ครัปส์ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบ ณ โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

- Advertisement -

“ด้วยแนวคิดของ MQDC คือ ‘For all well-being’ เราต้องการเห็นความเป็นอยู่ทีดีของทุกสรรพสิ่งบนโลก เราจึงพัฒนาโครงการให้ผู้อยู่อาศัยและชุมชนโดยรอบได้รับประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด อีกทั้งเราออกแบบโครงการขนาดใหญ่ ใช้ทรัพยากรน้อย แต่ยังคงรักษาคุณภาพชีวิตได้ดี การที่ MQDC ได้รับรางวัล BCI Asia Top 10 Awards ในครั้งนี้ จึงเป็นการยืนยันว่าเวทีในระดับนานาชาติให้การยอมรับในการพัฒนาโครงการต่างๆ ของ MQDC เป็นอย่างดี” คุณณิชา กล่าว

ทั้งนี้บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ได้รับรางวัล BCI Asia Top 10 Awards 2561 เป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งแรกได้รับเมื่อปี 2560

รางวัล BCI Asia Top 10 Award ถือเป็นรางวัลสำคัญด้านสถาปัตยกรรมและอสังหาริมทรัพย์ที่มอบให้แก่นักสถาปนิกและบริษัทอสังหาริมทรัย์ที่มีผลงานดีเด่นและมีอิทธิพลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างในรอบปีที่ผ่านมา 10 อันดับ โดยในงานได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานทำความรู้จักและพบปะกับตัวแทนบริษัทชั้นนำและนักลงทุนระดับแนวหน้าของวงการก่อสร้างในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงสร้างเครือข่ายกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทสถาปนิก บริษํทที่ปรึกษาทางวิศวกรรม ผู้ผลิต และผู้ให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ ของวงการก่อสร้างอีกด้วย

งาน BCI Asia Top 10 Awards จะจัดให้มีขึ้นทุกปีที่เมืองสำคัญ 7 แห่งทั่วเอเชียได้แก่ ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ข้อมูลเพิ่มเติม www.bciasiatop10awards.com