HomePR Newsแคมเปญ “บ้านแสนธรรมดา”เปลี่ยนความธรรมดาให้กลายเป็นความพิเศษ แก่เด็กที่ขาดโอกาสอีกหลายล้านคนทั่วไทย [PR]

แคมเปญ “บ้านแสนธรรมดา”เปลี่ยนความธรรมดาให้กลายเป็นความพิเศษ แก่เด็กที่ขาดโอกาสอีกหลายล้านคนทั่วไทย [PR]

แชร์ :

นายโกวิทย์ โปษยานนท์ประธานกรรมการบริษัทแสนสิริจำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย)ให้เกียรติเป็นประธาน ในงานแถลงข่าวแนะนำแคมเปญบ้านแสนธรรมดา โครงการระดมทุนออนไลน์ ให้แก่องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เพื่อนำเงินบริจาคที่ได้ไปช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนชีวิตเด็กไทยหลายล้านคนให้ดีขึ้นได้ ร่วมด้วยนายโธมัส ดาวินผู้แทนองค์การยูนิเซฟประเทศไทย

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

  1. พิตต้า ณพัทลุง แสนสิริโซเชียลเชนจ์แอมบาสเดอร์
  2. นางสิรินทรา มงคลนาวิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท แสนสิริจำกัด (มหาชน)
  3. บาทหลวงโจเซฟ เอชไมเออร์แห่งเมอร์ซี่เซ็นเตอร์
  4. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท แสนสิริจำกัด (มหาชน)
  5. นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟประเทศไทย
  6. นายช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา
  7. เพลง-กวิตาจินดาวัฒน์ แสนสิริ โซเชียล เชนจ์ แอมบาสเดอร์

แชร์ :

You may also like