อมรินทร์พริ้นติ้งฯ ร่วมกับ ไทยเบฟ ส่งเสริมเยาวชนไทย รักการอ่านหนังสือ สานต่อโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” [PR]

โครงการ `ส่งความรู้ สร้างความสุข เล็งเห็นความสำคัญของการอ่าน  เดินหน้า ส่งมอบหนังสือดีมีคุณภาพ ให้น้องๆ เยาวชนกว่า 52 โรงเรียนทั่วประเทศ  ล่าสุดส่งมอบอีก 3 จังหวัด ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และเชียงใหม่ พร้อมมุ่งมั่น ปลูกฝังการรักการอ่านด้วยกิจกรรม สนุกสนาน  สร้างเสริมการเรียนรู้  และรากฐานที่ก่อให้เกิดทักษะ พัฒนาการในอนาคต  ผ่านกิจกรรมรักการอ่าน และทูตนักอ่านคนดัง

- Advertisement -

โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” เป็นอีกหนึ่งโครงการดี ๆ ของความร่วมมือระหว่าง บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ คือ กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เล็งเห็นความสำคัญของการอ่าน เพราะการอ่าน ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะของเด็ก ได้ดำเนินกิจกรรม ตั้งแต่เดือน พ.ค. เป็นต้นมา พร้อมจัดกิจกรรมด้วยการนำดาราคนดังสวมบท “ทูตนักอ่าน” ร่วมเป็นต้นแบบในการสร้างแรงบันดาลใจ

เกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องนี้ นาย มณเฑียร ศิริพงศ์ปรีดา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “โครงการ ส่งความรู้ สร้างความสุข ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน เพราะการอ่าน คือรากฐานที่สำคัญในการเรียนรู้และการพัฒนาที่ช่วยส่งเสริมทักษะให้แก่เด็กๆ ได้เป็นอย่างดี เพียงอ่านกันวันละ  15 นาที  ซึ่งเราได้ริเริ่มดำเนินกิจกรรมในโครงการนี้มาแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม กิจกรรมในครั้งนี้ เราได้จัดชุดหนังสือดีมีคุณค่าต่อการอ่าน เพื่อส่งมอบให้น้องๆ ในโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 52 แห่ง ทั่วประเทศ โดยในแต่ละโรงเรียน จะจัดตั้งชมรมรักการอ่านขึ้นมามีสมาชิกในชมรมกว่า 100 คน  และมีการบันทึกวัดผลจากการเข้าชมรมผ่าน “คู่มือบันทึกรักการอ่าน” เพื่อเข้าคัดเลือกโรงเรียน 10 แห่ง ที่ประสบผลสำเร็จ ในช่วงสุดท้ายของโครงการ”

โดย 3 จังหวัดที่เดินหน้าส่งมอบหนังสือที่ผ่านพ้นไปคือ โรงเรียน บางคูวัด จ. ปทุมธานี  โรงเรียนวัดจุฬามณี พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนสาธิตชุมชน ฯ สมเด็จย่า จังหวัดเชียงใหม่  โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งมอบทีโรงเรียนวัดจุฬามณี  (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)   โดยมี คุณ อดิศักดิ์  เทพอาสน์ ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  ร่วมเป็นผู้ส่งมอบโครงการ โดยได้กล่าวถึงโครงการว่า “ มีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันให้กับโครงการดีๆ แบบนี้ สำหรับเด็กๆ ทุกคนเชื่อหรือไม่ว่าการอ่านมี

ความสำคัญกับพวกหนูมาก ไม่ว่าจะเป็นการอ่านเพื่อสอบ อ่านเพื่อบันเทิง หรืออ่านเพื่อความรู้  การอ่านหนังสือจะเป็นเครื่องมือที่พัฒนาพวกหนูในอนาคต การอ่านที่จะประสบความสำเร็จสูงสุดคือการที่หนู ๆ ทุกคนนำมาพัฒนาและใช้ประโยชน์ จำไว้นะว่า การเปิดหนังสือ เท่ากับเปิดโลกกว้าง ให้กับตัวเรา”

นอกจากนี้ โรงเรียนวัดจุฬามณี ยังถือเป็น 1 ใน 18 โรงเรียนที่อยู่ใน โครงการ “Partnership School” (โรงเรียนร่วมพัฒนา) ที บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแล โดยมีบทบาทหลักคือ เป็นผู้นำในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนด้วยการเข้าร่วมเป็นคณะที่ปรึกษา หรือ กรรมการบริหารการศึกษาของโรงเรียน การจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมในการพัฒนาโรงเรียน รวมไปถึงพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน และสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนตามความเหมาะสม เพื่อมุ่งเน้นแนวทางการเสริมสร้างทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และปลูกฝังคุณธรรม เพื่อให้น้อง ๆ เยาวชนเป็นคนดีของสังคมสืบไป

สำหรับ โครงการ `ส่งความรู้ สร้างความสุข’  ในครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากเหล่า Influencer คนดัง อาทิ  แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์, เป็นตัวแทนส่งมอบที่โรงเรียน สาธิตชุมชนฯ สมเด็จย่า จังหวัดเชียงใหม่  เชียร์-ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ เป็นตัวแทนส่งมอบที่ โรงเรียน บางคูวัด ปทุมธานี และ  ฌอห์ณ จินดาโชติ เป็นตัวแทนส่งมอบที่โรงเรียนวัดจุฬามณี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจในการอ่าน อาทิ  กิจกรรม Book Talk พูดคุยถึงการอ่าน นักเขียนในดวงใจ และหนังสือเล่มโปรด, กิจกรรมอ่านสร้างสุข การอ่านที่แลกกันอ่าน ด้วยการนำหนังสือเล่มโปรดของตัวเองมาแบ่งกันอ่าน, กิจกรรมเล่านิทาน พร้อมความสนุกและความสุขจากการอ่านอีกมากมาย

‘ส่งความรู้ สร้างความสุข’ โครงการดีๆ ที่ส่งเสริมให้เยาวชนไทยทั่วประเทศ รักการอ่าน สู่รากฐานที่ช่วยให้เกิดพัฒนาการ ควบคู่ไปกับการศึกษา ที่สามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งในการทำงาน การดำเนินชีวิต เพื่อเติบโตไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพ

ติดตามโครงการ ‘ส่งความรู้ สร้างความสุข’ เพิ่มเติม ได้ที่  The Happy Read .com และทาง Facebook The Happy Read