ธนาคารกรุงศรีอยุธยารับรางวัล Best Brand Performance (Finalist) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากเวที Thailand Zocial Award [PR]

นับเป็นเรื่องราวที่เชิดหน้าชูตาอีกครั้งของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน เมื่อเวที Thailand Zocial Awards ได้มอบรางวัล Best Brand Performance ให้กับธนาคารติดต่อกันเป็นปีที่ 2

- Advertisement -

โดยในปีนี้ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คุณภคมน ตุลยาพิศิษฐ์ชัย(ซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายการตลาดดิจิทัลและกลยุทธ์โซเชียล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล ซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นกำลังสำคัญ ทำการขับเคลื่อนกลยุทธ์โซเชียลของธนาคาร ภายใต้ชื่อ Krungsri Simple ออกมาได้อย่างสำเร็จ

Thailand Zocial Awards นับเป็นหนึ่งในเวทีที่คอยเฟ้นหาแบรนด์หรือเอเจนซี่ที่มีผลงานทางด้านโซเชียลมีเดียที่มีมาตรฐานจนเข้าตาทีมงาน และมักจะเป็นสนามแข่งขันของตลาดโซเชียลมีเดียที่มีเกณฑ์การชี้วัดที่สูง โดยประมวลผลจากพฤติกรรมของผู้ใช้โซเชียลมีเดียจากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น “Facebook” “Instagram” “Twitter” หรือ “Youtube” เป็นต้น ซึ่งมีปัจจัยในการประเมินจากหลายมุมมองด้วยกัน ทั้งในเรื่อง Growth ยอดที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มเป้าหมาย Interaction ความสนใจที่มีต่อเนื้อหา Sentiment การตอบสนองทั้งอารมณ์และความรู้สึกจากผู้บริโภค นอกเหนือไปจากนั้นทางธนาคารยังมีปัจจัยเรื่องของ Fan ซึ่งวัดจากปริมาณการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมายและผู้ติดตาม รวมไปถึง Share ซึ่งวัดจากปริมาณการแพร่กระจายของเนื้อหาด้วย