HomeCSRดี-แลนด์ฯ ต่อยอดกิจกรรม “D-inspire Space” รวมพลังคนดี ส่งต่อพื้นที่สร้างสรรค์

ดี-แลนด์ฯ ต่อยอดกิจกรรม “D-inspire Space” รวมพลังคนดี ส่งต่อพื้นที่สร้างสรรค์

แชร์ :

“บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด” เดินหน้าสานต่อโครงการเพื่อสังคม “D-inspire Space รวมพลังคนดี ส่งต่อพื้นที่สร้างสรรค์” ภายใต้โครงการ “คนดี ดี-แลนด์” (ปันสุข ก็สุขใจ) นำทีมพนักงาน ลูกบ้าน ชุมชน และสื่อมวลชน ร่วมทำกิจกรรม CSR ซ่อมแซมและปรับปรุง “สวนสุขภาพและสนามเด็กเล่น เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง” อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อให้เป็น “พื้นที่สร้างสรรค์ สำหรับส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสุข” ให้กับพี่น้องชาวปลวกแดงทุกคน ด้วยความเชื่อมั่นว่า “การให้ คือ การใส่ใจที่ดีที่สุด” (Caring is Sharing) เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้น่าอยู่และเป็นสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

Santos Or Jaune

นายศิริพงษ์ สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ ใต้ ถนนพระราม 2 จังหวัดสุมทรสาคร รวมทั้งโซนภาคตะวันออก เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัทฯ ได้เปิดตัวกิจกรรมD-inspire Space รวมพลังคนดี ส่งต่อพื้นที่สร้างสรรค์” ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ล่าสุดภายใต้ “โครงการคนดี ดี-แลนด์” (ปันสุข ก็สุขใจ) ไปเมื่อปลายปีที่แล้ว ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะพัฒนา “พื้นที่สร้างสรรค์” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติให้กับชุมชนใกล้เคียงที่เรามีโครงการ รวมทั้งพื้นที่ที่ขาดแคลนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อปลายปีที่แล้ว เรามีโอกาสได้เข้าไปช่วยเหลือ “โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ” ที่ตำบลนาแซง อำเภอเสลาภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ประสบอุทกภัยอย่างหนักในภาคอีสาน จนทำให้โรงเรียนได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ทางดี-แลนด์ จึงได้เข้าไปนำร่องปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องสมุด ลานกีฬา และสนามเด็กเล่นใหม่ ให้กับนักเรียน และพี่น้องในชุมชนนั้น

และล่าสุดในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำทีมผู้บริหาร พนักงาน ลูกบ้าน ชุมชน และสื่อมวลชน ร่วมปรับปรุง “สวนสุขภาพและสนามเด็กเล่น เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง” อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ด้วยความตั้งใจที่จะ “พัฒนาให้พื้นที่แห่งนี้ เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ใจกลางเมืองปลวกแดง” เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสุข ให้กับพี่น้องชาวปลวกแดงทุกคน จากแนวคิดเริ่มต้นของแผนการปรับปรุงสวนสุขภาพปลวกแดง ที่เราต้องการจะแบ่งพื้นที่ในการออกกำลังกายตามช่วงอายุคน ในรูปแบบ Multi-Generations Space ซึ่งได้แก่

  • Kids Life Space – พื้นที่เด็กเล่น สำหรับเด็กและเยาวชน
  • Teens Life Space – พื้นที่ออกกำลังกายสำหรับวัยรุ่นและวัยทำงาน
  • Elders Life Space – พื้นที่บริหารร่างกายสำหรับผู้สูงอายุ

นอกจากนี้ ทางดี-แลนด์ ยังได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสุขภาพให้สวยงามยิ่งขึ้น และเหมาะกับ “การพักผ่อนและใช้ชีวิต” (Relax Your Life Space) สำหรับชาวปลวกแดงทุกเพศ ทุกวัย พร้อมจัดทำป้ายให้ความรู้และเทคนิคในการออกกำลังกายแต่ละรูปแบบ เพื่อให้เป็นข้อมูลในเชิงสรีระศาสตร์ และการยศาสตร์ โดยยึดหลักธรรมชาติของมนุษย์ในแต่ละเพศ แต่ละวัย ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ทางดี-แลนด์ มีแผนที่จะมุ่งเดินหน้าทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของชุมชนและสังคม ในคอนเซ็ปต์ Share The Better Well-Being (การแบ่งปันคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า) เพื่อตอกย้ำ Brand Value ของดี-แลนด์ ที่ว่า “Caring is Sharing” (เพราะการให้ คือการใส่ใจที่ดีที่สุด) ทั้ง โครงการ D-inspire Space รวมพลังคนดี ส่งต่อพื้นที่สร้างสรรค์ กิจกรรมส่งมอบห้องสมุด อาคารเรียน สวนสุขภาพและสนามเด็กเล่นให้กับพื้นที่ต่างๆ ที่ขาดแคลน และโครงการ D-eco Space กิจกรรมส่งมอบพลังงานและแสงสว่าง ทั้งไฟฟ้าและน้ำประปา ให้กับชุมชนในพื้นที่ในเขตทุรกันดาร เพื่อส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน ซึ่งจะเป็นการต่อยอดแนวคิด Caring is Sharing” ไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป

      “โครงการดังกล่าว เป็นโครงการเพื่อสังคมที่นับเป็นคอนเซ็ปต์หลักของบริษัทฯ ที่เกิดจากความต้องการ ที่จะสร้างสังคมที่มีจิตอาสา ด้วยความเชื่อมั่นว่า จะทำให้สังคมน่าอยู่และมีความสุขอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นไปที่ 3 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ  พนักงานในองค์กร  ลูกบ้านที่อยู่อาศัยในโครงการ รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรอบ นอกจากนี้ ทางดี-แลนด์ กรุ๊ป ยังมี วัฒนธรรมองค์กรในเรื่องของ “แคร์” CARE(SS) หรือ การใส่ใจดูแลกันด้วยหัวใจ  รวมถึงในเรื่องของการเป็นจิตอาสา ทั้งการลงมือทำและเป็นสะพานบุญให้กับคนอื่นที่ต้องการทำความดี เพื่อปลุกจิตสำนึกให้พนักงานรู้จักการให้ และการแบ่งปันให้กับสังคม  เพื่อตอกย้ำวัฒนธรรมองค์กรที่เชื่อมั่นมาเสมอว่า “การให้และการแบ่งปัน” จะทำให้สังคมน่าอยู่และมีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป  (นายศิริพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย)


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม