สยามบอร์ดเกม ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้แนวใหม่ให้เด็กไทย [PR]

บริษัท สยามบอร์ดเกม จำกัด ผู้นำแห่งวงการบอร์ดเกมในประเทศไทย  มอบบอร์ดเกม สื่อสร้างสรรค์ทางความคิดเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้แนวใหม่ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างฝึกทักษะ ประลองความคิด และเสริมสร้างไหวพริบด้วยบอร์ดเกมแปลภาษาไทยลิขสิทธิ์แท้จากต่างประเทศ โดยมีอาจารย์วราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ (ยืนที่ 4 จากขวา) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์กุลวิชญ์ ธนวลัญช์ (ยืนขวาสุด) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และทีมผู้บริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

- Advertisement -