โรงพยาบาลแพทย์รังสิต นำทีมจัดงานวิ่งการกุศล patRangsit mini-half Marathon ครั้งที่ 3 : Good run fund for kids นำรายได้ส่วนหนึ่งช่วยเหลือโรคหัวใจในเด็กตั้งแต่กำเนิด [PR]

นายชัยนันท์ แย้มสอาด (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลแพทย์รังสิต นำทีมผู้บริหารโรงพยาบาลแพทย์รังสิต อาทิ นายแพทย์ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและหัวหน้างานด้านโรคหัวใจ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, นายแพทย์กฤชรัตน์ ตระกูลช่าง (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการแพทย์ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต และ นายพิรพัชร์ แย้มสอาด (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายบริหารส่วนหน้าและพัฒนาโครงการ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต พร้อมด้วย นายผล ดำธรรม (ที่ 4 จากขวา) รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นเกียรติในส่วนหนึ่งของงานวิ่งการกุศล patRangsit mini-half Marathon ครั้งที่ 3 : Good run fund for kids โดยภายในงานได้จัดมอบรางวัลให้แก่นักวิ่งผู้ชนะเลิศตามระยะทางในแต่ละรุ่น และนอกจากนี้ยังนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อช่วยเหลือด้านการผ่าตัดโรคหัวใจในเด็กตั้งแต่กำเนิดอีกด้วย

- Advertisement -