Home Featured 18 ปี คาราวาน “ผ้าห่มผืนเขียว” ไทยเบฟ สู่สัญลักษณ์ความอบอุ่นทั่วไทย

18 ปี คาราวาน “ผ้าห่มผืนเขียว” ไทยเบฟ สู่สัญลักษณ์ความอบอุ่นทั่วไทย

“ภาพผ้าห่มผืนสีเขียว” กลายเป็นอีกหนึ่งภาพจำและสัญลักษณ์ที่แข็งแรงในการทำ CSR ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ที่ดำเนินการให้ความอบอุ่นพี่น้องคนไทยมาอย่างยาวนานเกือบ 2 ทศวรรษแล้ว

สำหรับโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อ 18 ปีที่แล้ว ซึ่งในยุคนั้นการทำ CSR ยังไม่แพร่หลายหรือเป็นที่นิยมเฉกเช่นทุกวันนี้ แต่ด้วยแนวคิดที่ต้องการทำธุรกิจควบคู่ไปกับการตอบแทนให้กับสังคม ซึ่งเป็นนโยบายที่กลุ่มไทยเบฟให้ความสำคัญมาโดยตลอด ประกอบกับในแต่ละปีเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว ประชาชนที่ยากไร้ในพื้นที่ประสบภัยหนาวต่างได้รับความทุกข์จากสภาพอากาศ โดยที่ไม่มีเสื้อผ้าหรือผ้าห่มคลายหนาวอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในพื้นที่แถบภาคเหนือและภาคอีสาน ที่อุณหภูมิมักจะหนาวเย็นมากกว่าภาคอื่นๆ

กลายมาเป็นต้นกำเนิดของโครงการ CSR ที่เข้าถึงและได้ใจคนทั่วไทย และต้องถือว่าเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับอย่างแท้จริง จนทำให้กลายเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ผู้คนในพื้นที่ประสบภัยหนาวต่างเฝ้ารอการมาของกองคาราวานผ้าห่มผืนเขียวจากไทยเบฟ เพราะจะมาพร้อมกับการนำผ้าห่มมาช่วยบรรเทาความหนาว และสร้างความอบอุ่นให้กับผู้คนในพื้นที่ประสบภัยหนาวได้อย่างทั่วถึง

 

นอกจากผ้าห่มที่เป็นสัญลักษณ์ของความอบอุ่นและความห่วงใยแล้ว โครงการนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลของประเทศไทย มีโอกาสเข้าถึงความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ จากเครือข่ายพันธมิตรที่ร่วมเดินทางไปกับโครงการฯ ทั้งด้านการศึกษา และสาธารณสุข ด้วยการมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ การเลี้ยงอาหารกลางวัน อีกทั้งการส่งมอบน้ำดื่มสะอาดให้กับพื้นที่ขาดแคลน กิจกรรมจากโครงการชุมชนดีมีรอยยิ้ม ที่ส่งมอบทักษะความรู้ด้านกีฬา ดนตรี ให้กับเด็ก ๆ รวมไปถึงความร่วมมือจากหน่วยบริการประชาชนผ่านกิจกรรมอำเภอยิ้มอีกด้วย

คุณสมชัย สุทธิกุลพานิช ประธานคณะที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไทยเบฟได้ส่งมอบผ้าห่มในโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 18 โดยความร่วมมือจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ กระทรวงมหาดไทย โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน” ซึ่งทางโครงการจะพยายามเข้าถึงพื้นที่ทุรกันดารให้มากขึ้น รวมถึงพื้นที่ชายขอบที่ไม่ค่อยมีใครเข้าถึง พร้อมการส่งมอบผ้าห่มตามบ้านให้ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และคนพิการ ที่ไม่สามารถเดินทางมารับมอบด้วยตัวเองได้ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จากโรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิ โรงพยาบาลสวนดอก ที่ร่วมเดินทางตรวจรักษาสุขภาพชาวชุมชนในพื้นที่ๆ ห่างไกลและทุรกันดาร ร่วมกับทางโครงการอีกด้วย

“ในแต่ละปีโครงการได้ส่งมอบผ้าห่ม 2 แสนผืน ให้แก่ผู้ประสบภัยในจังหวัดต่างๆ โดยตลอด 18 ปีที่ผ่านมา ไทยเบฟฯ ได้ส่งมอบผ้าห่มเพื่อคลายหนาวให้พี่น้องคนไทยไปแล้วรวมทั้งสิ้น 3 ล้าน 6 แสนผืน ในพื้นที่ 45 จังหวัด 579 อำเภอ 4,622 ตำบล

โดยปีนี้ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบผ่าห่มในโครงการให้แก่ คุณฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย คุณชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนำไปให้ผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่ 15 จังหวัด ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ เลย อุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ รวมทั้งพื้นที่ภาคเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ตาก ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และเชียงราย โดยทางโครงการได้เดินทางลงพื้นที่ตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา เพื่อทำการส่งมอบผ้าห่มให้ผู้ประสบภัยหนาวแล้ว”

หนึ่งพื้นที่ในปีนี้ที่คาราวานผ้าห่มผืนเขียวจากไทยเบฟเดินทางมาช่วยคลายหนาว ได้แก่ เมืองสามหมอก หรือ จ.แม่ฮ่องสอน โดย คุณสมชัย สุทธิกุลพานิช ได้ทำการส่งมอบผ้าห่มกันหนาวในโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 18 จำนวน 12,000 ผืน ให้กับ คุณประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้พี่น้องชาวแม่ฮ่องสอนในอำเภอต่างๆ ประกอบไปด้วย อ.ปางมะผ้า ซึ่งเป็นจุดแจกแรก อ.ปาย อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม อ.แม่ลาน้อย อ.แม่สะเรียง และ อ.สบเมย รวมทั้งสิ้น 7 อำเภอ โดยมี คุณจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอปางมะผ้า ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ

บรรยากาศในการรับมอบต่างอบอวลไปด้วยรอยยิ้มของชาวมูเซอดำ ณ บ้านลุกข้าวหลาม ซึ่งเป็นสถานที่รับมอบ ด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเด็กๆ ในศูนย์การเรียนรู้ฯ กับการแสดงชุด “ด้วยรักและภักดี” ก่อนเข้าสู่พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวอย่างเป็นทางการ ซึ่งนอกจากการมอบผ้าห่มกันหนาวในครั้งนี้แล้ว ทางโครงการได้ส่งมอบอุปกรณ์กีฬา คอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอนต่างๆ รวมถึงน้ำดื่มสะอาด ขนม ในกิจกรรม “ให้น้องจากใจไทยเบฟ”  พร้อมการให้บริการตรวจรักษาสุขภาพจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.สต.ปางมะผ้า และยังได้ใช้โอกาสพิเศษนี้ในการแวะเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงตามบ้าน เพื่อนำความอบอุ่น รอยยิ้มและกำลังใจ มอบผ่านผ้าห่มผืนเขียว พร้อมด้วย น้ำดื่มสะอาดเพื่อไว้ใช้บริโภคอีกด้วย

อีกหนึ่งความพิเศษที่เกิดขึ้นในปีนี้ คือ ไทยเบฟฯ ได้จัดกิจกรรม 1 ปัน 1 อุ่น เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานบริษัทในเครือ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบผ้าห่มในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่ 16 เพิ่มเติมจาก 2 แสนผืนใน 15 จังหวัดแรกอีกด้วย

สิ่งหนึ่งที่สะท้อนได้อย่างชัดเจนผ่านโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภันหนาว” คือ การให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมและคนไทย ควบคู่ไปกับการทำธุรกิจ ทำให้สามารถดำเนินโครงการมาได้อย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 18 ปี และสามารถทำให้ผ้าห่มผืนสีเขียวผืนนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความผูกพันที่เกิดขึ้นระหว่างไทยเบฟและคนไทย  โดยที่ทางไทยเบฟฯ ยังคงตั้งมั่นที่จะส่งต่อรอยยิ้มและความอบอุ่นแก่พี่น้องคนไทยต่อไป เพื่อมุ่งหวังให้เกิดพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนและไม่มีที่สิ้นสุดต่อไป

ติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/ThaiBeverage/

#ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวปีที่18 #ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว #ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน #คาราวานผ้าห่มผืนเขียว #ส่งมอบไออุ่น #ส่งต่อความสุข #ThaiBev #CSR #AlwaysWithYou

เครดิตภาพ : Facebook TOMPOTISIT

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านเพิ่มเติม