Tag: AlwaysWithYou

18 ปี คาราวาน “ผ้าห่มผืนเขียว” ไทยเบฟ สู่สัญลักษณ์ความอบอุ่นทั่วไทย

“ภาพผ้าห่มผืนสีเขียว” กลายเป็นอีกหนึ่งภาพจำและสัญลักษณ์ที่แข็งแรงในการทำ CSR ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” ที่ดำเนินการให้ความอบอุ่นพี่น้องคนไทยมาอย่างยาวนานเกือบ 2 ทศวรรษแล้วสำหรับโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อ 18 ปีที่แล้ว ซึ่งในยุคนั้นการทำ CSR ยังไม่แพร่หลายหรือเป็นที่นิยมเฉกเช่นทุกวันนี้ แต่ด้วยแนวคิดที่ต้องการทำธุรกิจควบคู่ไปกับการตอบแทนให้กับสังคม ซึ่งเป็นนโยบายที่กลุ่มไทยเบฟให้ความสำคัญมาโดยตลอด ประกอบกับในแต่ละปีเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว ประชาชนที่ยากไร้ในพื้นที่ประสบภัยหนาวต่างได้รับความทุกข์จากสภาพอากาศ โดยที่ไม่มีเสื้อผ้าหรือผ้าห่มคลายหนาวอย่างเพียงพอ...
- Advertorial -