Homehttps://www.brandbuffet.in.th/who-adele-dating/หมดห่วง LINE ฟีเจอร์ใหม่ Unsend ส่งข้อความผิดสามารถลบออกได้ภายใน 24 ชั่วโมง

หมดห่วง LINE ฟีเจอร์ใหม่ Unsend ส่งข้อความผิดสามารถลบออกได้ภายใน 24 ชั่วโมง


แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ได้ออก Feature ใหม่ ที่ชื่อว่า Unsend ช่วยให้คุณสามารถลบข้อความออกจากบทสนทนาของคุณได้ ซึ่งนับเป็นข่าวดีสำหรับคนที่คิดว่าส่งสติกเกอร์ในไลน์ ไปจีบสาวๆ แต่พลาดส่งผิดไปห้องแชทคนอื่นๆ

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

เงื่อนไข Feature คือ ต้องลบข้อความภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากส่งไปแล้วเท่านั้น  การ Unsend นี้เป็นการลบข้อความออกจากบทสนทนาทั้งหน้าจอคุณและผู้รับข้อความ (ซึ่งปกติ เรา Delete จะเป็นการลบออกจากเฉพาะจอของเราเท่านั้น ผู้รับยังจะเห็นข้อความอยู่) Line ได้ปล่อย feature นี้ออกมาในวัน Black Friday

อย่างไรก็ดี WhatsApp ได้ปล่อย Feature คล้ายๆ กันนี้ออกมาในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สามารถลบและยกเลิกข้อความที่ส่งออกไปด้วยความไม่ตั้งใจ  แต่ Feature นี้ไม่ได้ป้องกันผู้รับข้อความจะเห็นข้อความทันทีที่คุณส่งข้อความออกไป และทำให้ผู้รับข้อความรู้ด้วยซ้ำว่าคุณลบอะไรออกไปจากบทสนทนา

 

source


You may also like