Expert Gems ขยายสาขา 3 รับกระแสตลาดอัญมณีพลอยรุ่ง [PR]

ผู้นำด้านธุรกิจอัญมณีพลอยเมืองจันท์ สบช่องตลาดขยายตัว เปิดสาขาใหม่กลางใจเมืองกรุงเทพฯ สนองความต้องการนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศ เผยแนวคิดผลักดันเมืองไทยเป็น Land of Jewel ควบคู่กับ Land of Smile

- Advertisement -

ดร.ธงศักดิ์ จินตการฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซเปิร์ต เจมส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (Expert Gems) ผู้นำด้านดำเนินธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัดจันทบุรี และกรุงเทพฯ เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2527 โดยมีสำนักงานใหญ่และสาขาแรกที่ อ.เมือง จ.จันทบุรี ล่าสุดใช้งบลงทุน 100 ล้านบาท ในการขยายธุรกิจด้วยการการเปิดสาขาใหม่ ณ ซอยสีลม 28 กรุงเทพฯ  เป็นสาขาที่ 3 โดยก่อนหน้านั้นเพิ่งเปิดสาขา 2 ณ อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ (JTC) สีลม กรุงเทพฯ เนื่องจากเห็นว่าตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ (รวมทองคำ) มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของตลาดโลกมีมูลค่ารวมสูงถึง 4 แสนล้านบาท ขณะที่ตลาดในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 4 หมื่นล้านบาท แยกเป็นทองคำ 1.8 หมื่นล้านบาท ส่วนอัญมณีประเภทต่างๆ เช่น เพชร พลอย ไพลิน ทับทิม และอื่นๆ มีมูลค่าประมาณ 2.2 หมื่นล้านบาท

อัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศไทยสูงเป็นอันดับ 3 (ไม่รวมรายได้จากภาคการท่องเที่ยวและส่งออก) ถือเป็นรองเพียงอุตสาหกรรมรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ซึ่งทำรายได้สูงสุด ตามด้วยอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ โดยเชื่อว่ามีโอกาสที่จะทำรายได้สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในอนาคตอันใกล้ หากผู้ประกอบการภาคเอกชนและภาครัฐร่วมกันพิจารณาแนวทางและมาตรการส่งเสริม พร้อมเร่งการพัฒนาในประเทศไทยอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมมากขึ้น

“แม้ประเทศไทยจะยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับรายใหญ่และมีมาตรฐานฝีมือการผลิตดีที่สุดในระดับโลก แต่ปัจจุบันหลายๆ ประเทศเริ่มมีการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วงชิงโอกาสในการขยายตลาดส่งออกเพื่อนำรายได้เข้าประเทศ โดยเฉพาะจีนซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณแก่ภาคเอกชนเป็นจำนวนสูงถึง 2 หมื่นล้านบาทในการสร้างโรงงานภายในประเทศ ขณะที่ญี่ปุ่นก็สนับสนุนให้มีการประกอบธุรกิจในลักษณะ SMEs มากขึ้น”

แนวทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้อัญมณีและเครื่องประดับสามารถทำรายได้เข้าประเทศมากขึ้นคือการเร่งพัฒนาให้ประเทศไทยมีลักษณะเป็นเมืองท่าปลอดภาษี หรือ Free Port เพื่อจูงใจนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐควรมีการผลักดันโครงการ Amazing Thailand ให้ประเทศไทยเป็น Land of Jewel ควบคู่กับ Land of Smile

“หากสามารถทำให้โครงการเกิดผลได้จริง โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพียง 1% ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดในแต่ละปีกว่า 20 ล้านคนที่ซื้ออัญมณีและเครื่องประดับไทย ย่อมหมายถึงจำนวนเงินมหาศาล เพราะปริมาณการซื้อแต่ละครั้งมีมากกว่า 1 ชิ้นและแต่ละชิ้นมีราคาค่อนข้างสูง”

ดร.ธงศักดิ์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของ Expert Gems ถือเป็นเป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจอัญมณีพลอยและเครื่องประดับครบวงจรตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ โดยพลอยทุกเม็ดผ่านการเจียระไนอย่างมีคุณภาพ ทั้งยังได้นำระบบ ISO 9001:2015 เข้ามาประยุกต์ใช้ในการผลิตพลอยสี จนถือเป็นผู้ผลิตพลอยสีน้ำเงินรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในธุรกิจเจียระไนพลอย โดยมีการผลิตทั้งพลอยร่วง (Loose Stone) และพลอยวัดไซส์ (Calibrate Size)

“สำหรับพลอยสีของ Expert Gems มีทั้ง Blue Sapphire, Yellow Sapphire, Green Sapphire, Orange Sapphire, Ruby, Songjia Yellow, Songjia Green, Songjia Orange, Songjia Pink, Songjia Red และพลอยเนื้ออ่อนทุกชนิด ซึ่งบริษัทฯ ได้คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ทุกสี ทุกขนาด ทุกรูปร่าง จำหน่ายให้แก่ลูกค้าและนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง”

ดร.ธงศักดิ์ กล่าวในตอนท้ายว่าExpert Gems ยังมีแนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีพลอยและเครื่องประดับเพื่อก่อให้เกิดการสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการสร้างโรงเรียนสอนการเจียระไนพลอย เพื่อเป็นการบ่มเพาะองค์ความรู้ให้คนในท้องถิ่นได้มีการเรียนรู้งานและฝึกอาชีพ ทั้งยังมีการนำระบบมาตรฐานคุณภาพชีวิต Management System of Quality of Work Life (MS-QWL) เป็นระบบจัดการคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ เช่น สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณการทำงานมาบริหารบุคลากรให้มีความสุขกับการทำงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.)