ไทยประกันชีวิต นำจิตอาสาปลูกดอกดาวเรือง ในสวนหยาดเหงื่อพระราชา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 [PR]

เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดยนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มองค์กรสัมพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ จำนวน 50 คน ร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ในโครงการ “หยาดเหงื่อพระราชา” พื้นที่กลางเมืองที่เนรมิตให้เป็นสวนดอกดาวเรืองรูปหยาดเหงื่อของพระราชา ด้วยหวังว่าพระองค์จะได้ทอดพระเนตรสวนแห่งความจงรักภักดีจากบนสรวงสวรรค์

- Advertisement -

โครงการ “หยาดเหงื่อพระราชา” ดำเนินการโดยมูลนิธิพงศ์ศักดิ์ วิทยากร จัดแสดงกิจกรรมที่บอกเล่าถึงพระราชกรณียกิจ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเสียสละหยาดเหงื่อเพื่อคนไทยมาตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ อาทิ แปลงนาข้าว การปรับปรุงคุณภาพน้ำ (กังหันชัยพัฒนา) บ่อเลี้ยงปลานิล ทุ่งปอเทือง เป็นต้น โดยเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมและร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ สวนหยาดเหงื่อพระราชา บริเวณริมถนนรัชดาภิเษก ซอย 8

ไทยประกันชีวิตมุ่งสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทฯ มีจิตอาสา พร้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี และถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9