หัวเว่ยเรียกแขก เปิดยุทธศาสตร์ Embrace Digital Life ประกาศหาคนรู้ใจร่วมเปลี่ยนผ่านสู่ Thailand 4.0

ยืนยันหนักแน่นว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งใน Key Market ที่ หัวเว่ย ให้ความสำคัญลำดับต้นๆ อีกแห่งหนึ่ง ดังนั้น นอกจากเรื่องของการทำตลาด และการค้าการขายแล้ว หัวเว่ยยังให้ความสำคัญกับการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อช่วยผลักดันและยกระดับระบบนิเวศทางธุรกิจในไทยให้เติบโตและแข็งแกร่ง รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Thailand 4.0 อีกด้วย

- Advertisement -

การเปิดศูนย์หัวเว่ย โอเพ่นแล็ป กรุงเทพฯ (Huawei Open Lap Bangkok) ภายใต้งบลงทุน 15 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือมากกว่า 500 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทั้ง Ecosystem ของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการต่างๆ ในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งเป็นเป้าหมายภาพใหญ่ในระดับประเทศ จึงเป็นหนึ่งสิ่งที่ใช้แทนคำยืนยันข้างต้นของหัวเว่ย

 

“หัวเว่ย” ต่อไปนี้ต้องโตทั้งระบบ

คุณเฉียง หัว กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า Huawei Open Lap Bangkok เป็นศูนย์ลำดับที่ 7 จากเป้าหมายที่จะเปิดให้ครบ 20 แห่ง โดยเปิดต่อจากซูโจว (จีน) เม็กซิโก มิวนิก สิงคโปร์ โจฮันเนสเบิร์ก และดูไบ สะท้อนว่าหัวเว่ยให้ความสำคัญกับการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบ ICT ของไทย รวมทั้งเพิ่มความเข้มข้นในการขับเคลื่อนให้จริงจังมากยิ่งขึ้น ด้วยการประกาศยุทธศาสตร์  Embrace Digital Life โดยมีแผนที่จะผลักดันนวัตกรรมและโซลูชั่นส์คุณภาพสูงเพื่อรองรับและสอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาของประเทศในอนาคต

“ยุทธศาสตร์ Embrace Digital Life คือ การเปิดรับชีวิตในรูปแบบดิจิตอลที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของประเทศ ที่เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัย เปลี่ยนจากการทำมากได้คุณภาพน้อย ไปสู่การทำเล็กแต่คุณภาพสูง และในฐานะผู้นำด้านโซลูชั่นไอซีทีชั้นนำระดับโลกรวมทั้งยังเป็นพันธมิตรในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ในไทย จึงต้องการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้สนับสนุนการใช้ชีวิตแบบดิจิทัลให้กับคนไทย”

ทั้งนี้ หัวเว่ยให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและโซลูชั่น คุณภาพสูง ได้แก่ เมืองอัจฉริยะ (Smart City) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) สนามบินอัจฉริยะ (Smart Airport) ระบบรถไฟอัจฉริยะ (Digital Railway) ระบบบริการภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Government) เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) และเทคโนโลยี บ้านอัจฉริยะ (Smart Home) ที่จะสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและบริการให้เปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล โดยจะเป็นทั้งผู้จัดหานวัตกรรม โซลูชั่นคุณภาพสูง และพร้อมเปิดกว้างในการร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยแนวทางที่เดินหน้าไปพร้อมกัน หรือ win-win นั่นเอง

“การขับเคลื่อนไปถึงจุดที่หัวเว่ยวางเป้าหมายไว้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพราะหัวเว่ยไม่สามารถทำให้สำเร็จได้เพียงลำพัง ขณะที่ประเทศไทยมีหลายปัจจัยที่เอื้อให้ไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้น ทั้งในเรื่องของความพร้อม ความหลากหลาย และการเปิดรับ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนจากนโยบายขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาล และความพร้อมของผู้คนที่เริ่มคุ้นเคยกับเทคโนโลยีและดิจิทัลมากขึ้น ประกอบกับการได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ในฐานะที่เป็นประเทศศูนย์กลางของภูมิภาคในแถบนี้”

10 กลุ่มสู่ Embrace Digital Life

หัวเว่ยมีแผนแนะนำยุทธศาสตร์ Embrace Digital Life อย่างเป็นทางการ ในงาน Digital Thailand Big Bang  2017 เพื่อนำเสนอนวัตกรรมและโซลูชันส์สำหรับเปลี่ยนผ่านสู่ชีวิตดิจิตัล  ที่จัดขึ้นระหว่าง 21–24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี  โดยเฉพาะการมองหาพันธมิตรในอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ 10 กลุ่มไฮไลท์ชั้นนำ ประกอบด้วย Smart City, Smart Energy, Digital Railway, Smart Airport, Smart Government, Smart Home, Digital Education, Smart Agriculture, Digital Banking, Smart Water Meter , Smart Parking เป็นต้น

“ทั้ง 10 กลุ่มนี้ มีเคสประสบความสำเร็จจากทั่วโลก ซึ่งหัวเว่ยจะนำต้นแบบจาก Global มาต่อยอดการพัฒนาและปรับให้เหมาะสมกับประเทศไทย โดยเปิดกว้างสำหรับพันธมิตรในการเข้ามาศึกษาและพัฒนาร่วมกัน โดยเน้นการสร้างแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยี แพลตฟอร์มด้านการตลาด  แพลตฟอร์มด้านการฝึกอบรม และบริการด้านไอซีทีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พันธมิตร  พร้อมทั้งส่งเสริมเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถเซ็น MOU ความร่วมมือกับพันธมิตรภายในงานครั้งนี้ได้อย่างแน่นอน ”