Homefree dating websites australiaปิดตำนาน 25 ปี Go Genius นิตยสารวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก เครือ ‘นานมีบุ๊คส์’

ปิดตำนาน 25 ปี Go Genius นิตยสารวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก เครือ ‘นานมีบุ๊คส์’


เมื่อโลกเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลากหลายด้าน โดยหนึ่งในนั้นก็คืออุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ ที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกอุตสาหกรรม ตลอดจนพฤติกรรมการอ่านของผู้คนในยุคนี้ที่มุ่งหน้าสู่โลกออนไลน์มากขึ้น จนทำให้สำนักพิมพ์ หนังสือและนิตยสารประเภทต่างๆต้องปรับตัวในหลากหลายรูปแบบทั้งการปรับการให้บริการสู่แพลทฟอร์มออนไลน์ และบางรายก็ตัดสินใจปิดตัวหนังสือหัวเรื่องนั้นๆ

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ล่าสุด บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด สำนักพิมพ์หนังสือเด็กและเยาวชน ประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ www.nanmeebooks.com ว่า ได้ตัดสินใจยุติการตีพิมพ์นิตยสารวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก“Go Genius”แล้ว หลังจากตีพิมพ์และจำหน่ายมากว่า 25 ปี โดยมีใจความสำคัญจาก คุณสุวดี จงสถิตย์วัฒนา  ประธาน บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด  ดังนี้

“เมื่อ 25 ปีก่อน ดิฉันก่อตั้งบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ขึ้น ด้วยความต้องการทำหนังสือเสริมความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เด็กไทยซึ่งส่วนมาก (ในขณะนั้น) กลัว 2 วิชานี้ ดิฉันคิดว่าหากเด็กไทยไม่ชอบวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อนาคตการพัฒนาประเทศไทยต้องมีปัญหาแน่นอน จึงตั้งใจเลือกสรรหนังสือเสริมความรู้จากทั่วโลกที่มีภาพประกอบ 4 สีสวยงาม มีขั้นตอนการอธิบายชัดเจน เนื้อหาสั้นกระชับ ตรงประเด็น อ่านเข้าใจง่าย อีกทั้งเชื่อว่าเด็กไทยควรมีนิตยสารวิทยาศาสตร์ที่เหมาะกับเขา อย่างที่ประเทศที่การศึกษาพัฒนาอย่างประเทศญี่ปุ่นได้ทำกัน นิตยสาร Go Genius จึงถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับการทำหนังสือในปีแรกนั้นเลย…

“จนถึงวันนี้ วันที่เราต้องขอประกาศว่า เราจำเป็นต้องหยุดการจัดทำนิตยสาร Go Genius แต่เราไม่หยุดความมุ่งมั่นการทำหนังสือคุณภาพเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เป็น Active Citizen เพื่อร่วมพัฒนาประเทศชาติต่อไป”

สุวดี จงสถิตย์วัฒนา
ประธานบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

 

นอกจากนี้ ในหน้าเว็บไซต์ของทางนานมีบุ๊คส์ ยังระบุข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแจ้งให้แก่สมาชิกในช่วงท้ายหน้าเพจว่า สำหรับสมาชิกนิตยสาร Go Genius กรุณาติดต่อฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ โทร 0-2662-3000 ต่อ 4318 หรือ email: classroommagazine@nanmeebooks.com