Tag: Go Genius

ปิดตำนาน 25 ปี Go Genius นิตยสารวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก เครือ ‘นานมีบุ๊คส์’

เมื่อโลกเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลากหลายด้าน โดยหนึ่งในนั้นก็คืออุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ ที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกอุตสาหกรรม ตลอดจนพฤติกรรมการอ่านของผู้คนในยุคนี้ที่มุ่งหน้าสู่โลกออนไลน์มากขึ้น จนทำให้สำนักพิมพ์ หนังสือและนิตยสารประเภทต่างๆต้องปรับตัวในหลากหลายรูปแบบทั้งการปรับการให้บริการสู่แพลทฟอร์มออนไลน์ และบางรายก็ตัดสินใจปิดตัวหนังสือหัวเรื่องนั้นๆล่าสุด บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด สำนักพิมพ์หนังสือเด็กและเยาวชน ประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ www.nanmeebooks.com ว่า ได้ตัดสินใจยุติการตีพิมพ์นิตยสารวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก“Go Genius”แล้ว หลังจากตีพิมพ์และจำหน่ายมากว่า 25 ปี โดยมีใจความสำคัญจาก คุณสุวดี จงสถิตย์วัฒนา...