ทำความรู้จัก PM Award รางวัลทรงคุณค่าสำหรับผู้ส่งออกดีเด่นของไทย การันตีจากนายกรัฐมนตรี

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  รับลูกจากรัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนนโยบายอย่างเต็มกำลัง ด้วยโครงการคัดสรรผู้ประกอบการส่งออกไทยที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง ให้เข้าร่วมการประกวด “รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2560” (Prime Minister’s Export Award 2017 หรือ PM Award 2017) โดยปีนี้เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด LEADING THE WAY

- Advertisement -

สำหรับรางวัล PM Award  ถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุด  ที่ผู้ประกอบการจะได้รับการรับรองจากภาครัฐ และสามารถนำมาการันตีสร้างความเชื่อมั่นไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ที่ผ่านมายังเป็นมาตรฐานที่สามารถนำไปใช้ในระดับสากลได้ เพราะเป็นรางวัลที่แสดงถึง “ภาพลักษณ์และคุณภาพมาตรฐาน” ของสินค้าและบริการไทย

โดยรางวัลในปีนี้จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของธุรกิจไทย ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่แบบ Value-based Economy ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from Within) เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่โลก (Connect to the World)  เชื่อมโยงกับการส่งเสริม และยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพ ซึ่งถือเป็น 1 ใน 4 กลุ่มเป้าหมายหลัก ที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศในอนาคต

คุณมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “จากความสำเร็จในการคัดเลือกผู้ประกอบการส่งออกไทยมานานกว่า 2 ทศวรรษ ภายใต้ “โครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น หรือ PM AWARD (Prime Minister’s Export Award) ที่จัดมานับแต่ปี 2535 นั้น สำหรับ ในปีนี้ ยังคงเดินหน้า เฟ้นหาผู้ส่งออก เพื่อจะช่วยยกระดับความเชื่อมั่น และสร้างมาตรฐานในระดับสากล ให้ภาพลักษณ์และคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการไทยเป็นที่ยอมรับ และสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ กลุ่มที่มีสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ในการ ใช้เทคโนโลยีดิจิตัล มาสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนผู้ประกอบการ Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง ซึ่งนับว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เราได้ให้ความสำคัญในการปรับรูปแบบการคัดเลือกและการให้คะแนน ทั้งในด้านกระบวนการผลิต การตลาด ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ”

สำหรับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2560 ประกอบด้วย 7 ประเภทรางวัล ที่ครอบคลุมในหลากหลายธุรกิจสินค้าและบริการ ได้แก่

1. Best Exporter (รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม)

2. Best Green Innovation (รางวัลสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม)

3. Best Thai Brand (รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม)

4. Best Design (รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม)

5. Best Service Enterprise Award (รางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม)

5.1) สาขาโรงพยาบาล / คลินิกเฉพาะทางในโรงพยาบาล / ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง

5.2) สาขาดิจิตอลคอนเทนท์และซอฟ์แวร์

5.3) สาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

5.4) สายโลจิสติกส์การค้า (ELMA)

6. Best OTOP (รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม)

7. Best Halal (รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม สินค้าอาหาร สินค้าสุขภาพและความงาม)

ผู้ประกอบการส่งออกดีเด่นจะได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากมือของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงเป็นรางวัลหนึ่งเดียวแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้ส่งออกไทยที่ได้รับจากนายกรัฐมนตรีภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อีกทั้งยังจะได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆจากทางกรมฯ  ตั้งแต่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของทางกรมฯ ทั้งในและต่างประเทศ  ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้ได้รับรางวัลในสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญคือสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ PM Award เพื่อส่งเสริมการขายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

และไม่ใช่แค่การประกวดรางวัลเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะเท่านั้น โครงการนี้ยังการอบรมเพื่อติดอาวุธด้านการค้าให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าและบริการไทยในทุกด้าน  โดยมุ่งเน้นการเปิดตลาดใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการส่งออกไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าโลก ดังนั้นผู้ประกอบการรายเล็กที่กำลังต้องการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการของตัวเองก็สามารถมีส่วนร่วมได้

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2560 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pm-award.com หรือสอบถามเรื่องการรับสมัครได้ที่โทร. 098-341-4539, 02-636-1050 ต่อ 301, 351, 354