HomeBrand Move !!กสิกรไทย รุกหนัก AEC เปิดตัวสาขาแรกในกัมพูชา ตั้งเป้าสินเชื่อ 1,500 ล้านบาท

กสิกรไทย รุกหนัก AEC เปิดตัวสาขาแรกในกัมพูชา ตั้งเป้าสินเชื่อ 1,500 ล้านบาท

แชร์ :

01-pnh-kbank

ตามข้อมูลการลงทุน ลูกค้าไทยที่มาลงทุนในประเทศกัมพูชาเมื่อปีที่ผ่านมมีมูลค่าสูงขึ้น 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ธนาคารกสิกรไทย (Kasikorn bank) เปิดสาขาใหม่สาขาแรกในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา จุดประสงค์ต้องการดูแลเครือข่ายธุรกิจลูกค้าไทยเข้าลงทุนในกัมพูชา อำนวยความสะดวกทั้งในด้านสินเชื่อ บริการธุรกรรมด้านต่างประเทศ และคำปรึกษา  อีกทั้งยังสอดคล้องภายใต้ยุทธศาสตร์การเป็นธนาคารระดับภูมิภาคเชื่อมโยงประเทศไทยเข้ากับประเทศต่าง ๆ ใน AEC+3

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง และมีความพร้อมในด้านกำลังการผลิตและมีความต้องการในการบริโภคสูง เนื่องจากมีประชากรวัยแรงงานเป็นจำนวนมากและยังมีค่าแรงที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทำให้ดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกขยายการลงทุนเข้าสู่กัมพูชาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสินค้าประเภท เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อาหารแปรรูป อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การท่องเที่ยว ฯลฯ ส่งผลให้ในรอบห้าปีที่ผ่านมา จีดีพีของประเทศมีการขยายตัวไม่ต่ำกว่า 7% ต่อปี นอกจากนี้ประเทศกัมพูชายังมีความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ถนน โรงไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้งธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก็มีการขยายตัวที่ดี โดยภาพรวมเป็นประเทศที่มีศักยภาพสำหรับการลงทุนของธุรกิจไทยเป็นอย่างยิ่ง

ธนาคารกสิกรไทยสาขาพนมเปญ เปิด soft launch ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา เป้าหมายการดำเนินธุรกิจของสาขาพนมเปญในระยะแรก จะมุ่งเน้นการเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกต่อนักธุรกิจไทยทั้งด้านการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ พร้อมสนับสนุนการระดมทุนเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อาหารแปรรูป ฯลฯ นำเสนอบริการรับชำระเงินด้วยสกุลไทยบาท-กัมพูชาเรียลสำหรับการค้าระหว่างไทย-กัมพูชา และบริการธุรกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่นักลงทุนไทยที่เข้าไปลงทุนในประเทศกัมพูชา ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในธุรกิจเทรดดิ้ง ธุรกิจบริการ ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และโรงงานผลิต เป็นต้น

02-pnh-kbank-copy

“ธนาคารกสิกรไทย สาขาแรกในกัมพูชา  เป็นลักษณะ Full branch ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพนมเปญบนถนน สีหนุ บูเลอวาด ซึ่งเปรียบได้กับถนนสีลม-สาทร ของกรุงเทพมหานคร  อีกทั้งจุดเด่นนอกจากเรื่องบริการธุรกรรมทางการเงินแล้ว ยังมีให้บริการตู้เซฟนิรภัยรายแรกของกัมพูชาอีกด้วย  ปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่มาทำธุรกิจในกัมพูชา 80-90%”

ทั้งนี้ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อในกัมพูชาจำนวน 1,500 ล้านบาท ภายในปี 2560 พร้อมตั้งเป้าหมายขยายการให้บริการทางการเงินให้แก่ธุรกิจท้องถิ่นและลูกค้ารายย่อยในกัมพูชามากขึ้นในอีก 3-5 ปี ข้างหน้า ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่มีพฤติกรรมการทำธุรกรรมทางการเงินแตกต่างไปจากประเทศไทย โดยเฉพาะการเติบโตของบริษัทประเภทBank Agent ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร โดยในอนาคตธนาคารกสิกรไทยมีแผนจะขยายจำนวนการปล่อยสินเชื่อเพื่อลูกค้ารายย่อยและไมโครไฟแนนซ์ ที่มีอัตราการเติบโตและมีความต้องการในการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการปล่อยสินเชื่อเพื่อการเกษตรในพื้นที่การเกษตรของกัมพูชา
03-pnh-kbank-copy

 


แชร์ :

You may also like