Home‘จ๊อบไทย’ เผย 7 วิธีทำให้เจ้านายรักเจ้านายหลง

‘จ๊อบไทย’ เผย 7 วิธีทำให้เจ้านายรักเจ้านายหลง

แชร์ :

ในงาน Career Ready Boot Camp ตอน ทางลัดสู่การเป็นดาวรุ่งในโลกการทำงาน ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ก.พ.ที่ผ่านมา ณ โรงภาพยนตร์สกาลา โดยความร่วมมือระหว่าง“จ๊อบไทยดอทคอม” และ“แคเรียร์วีซ่า ประเทศไทย” มีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหางานมาร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม รวมถึงพัฒนาตนเองให้โดดเด่นในโลกการทำงาน และมีกิจกรรมเวิร์คชอปต่างๆเพื่อเสริมความมั่นใจในการสมัครงาน

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

นางสาวแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการ เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (www.jobthai.com) เปิดเผยว่า การสร้างตัวเองให้กลายเป็นดาวรุ่งขององค์กรในโลกการทำงานนั้น ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ทั้งทักษะการทำงาน ความพยาพยาม และระยะเวลา เพื่อพัฒนาตัวเองให้โดดเด่นทั้งในเรื่องการทำงาน และการวางตัว ซึ่งจะส่งผลให้เป็นที่น่าจับตามองของผู้บริหาร หัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงานในองค์กร

ทั้งนี้ ได้จัดทำสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างกว่า 100 คน พบว่าเคล็ดลับสำคัญของคุณสมบัติสู่การเป็นดาวรุ่งในโลกการทำงาน ประกอบด้วยลักษณะทั้ง 7 ประการ รับรองว่าเจ้านายและเพื่อนร่วมงานต้องรักอย่างแน่นอน ดังนี้

1.คิดก้าวหน้า (The Growth Mindset) ต้องมีความคิดก้าวหน้า รู้จักคิดในแง่บวก พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆโดยปรับเปลี่ยนความคิดจากการมองหาที่ยากให้เป็นความท้าทาย ซึ่งจะทำให้กลายเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้และพิสูจน์ตัวเองได้เป็นอย่างดี

2.วิสัยทัศน์กว้างไกล (The Visionary Planner) – หากได้รับโจทย์การทำงานมาให้มองไปยังอนาคตหรือปลายทางของความสำเร็จทันที และคิดหาวิธีเพื่อจะทำให้ไปถึงความสำเร็จนั้น และลงมือทำให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด

3.เต็มที่กับงาน (The Totally Committed) – แสดงถึงความพยายามที่จะทำงานออกมาให้ดีที่สุด ต้องมีความทุ่มเทเต็มที่กับสิ่งที่ทำ รวมถึงพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพที่ดีขึ้นอยู่เสมอ

4.มือประสานขั้นเทพ (The Connector) – รู้ว่างานที่ดีไม่สามารถทำได้คนเดียว จึงต้องฉลาดที่จะประสานงานและสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างราบรื่น

5.พึ่งพาได้ (The Reliable Helper) – ใช้ความสามารถที่ตนเองมี เพื่อช่วยเหลือคนรอบข้าง เป็นที่พึ่งของทุกคน และยังมองหาโอกาสที่จะช่วยเหลือคนอื่นให้พัฒนาไปด้วยกัน

6.ซื่อสัตย์ (The Honest) – เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งต้องมีความซื่อสัตย์ไม่ว่าจะต่อองค์กร ต่อคนอื่น และต่อตนเอง

7.เกินความคาดหวัง (The Beyond) – ทำผลงานทุกอย่างให้ออกมาโดดเด่น ทำให้ดีที่สุดให้เกินมาตรฐาน หรือความคาดหวังอยู่เสมอ

นอกเหนือจากคุณลักษณะข้างต้นทั้7 ประการแล้ว ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ เช่น ทัศนคติ บุคลลิกภาพ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย การพูดคุย ฯลฯ ที่จะช่วยส่งเสริมการเป็นดาวรุ่งในโลกการทำงานมากขึ้น และที่สำคัญการเป็นดาวรุ่งการทำงานแค่เป็นคนเก่งอย่างเดียวไม่พอ แต่จะต้องเป็นคนดีด้วย จะทำให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้ร่วมงาน

สำหรับ จ๊อบไทยดอทคอม ซึ่งเป็นเว็บไซต์หางาน ก่อตั้งขึ้นในปี2543 ในปัจจุบันเป็นเว็บไซต์หางานของไทยที่มีตำแหน่งหางานมากที่สุด 80,000 อัตราทั่วประเทศ มีจำนวนผู้ใช้บริการ กว่า120,000 คนต่อวัน


แชร์ :

You may also like