รวมกองทุนตัวท็อป ตัวเด็ด ครบและจบในที่เดียว TMB Open Architecture

tmb-oa-2

เชื่อว่าหลายคนที่กำลังตัดสินใจซื้อกองทุนดีๆ มักเกิดคำถามเดียวกันว่า จะซื้อตัวไหนที่จะให้ผลตอบแทนดีๆ จะต้องไปหาที่ไหน ที่สามารถซื้อได้ง่ายและสะดวกครบจบในที่เดียว โดยไม่มีเงื่อนไขมากำหนดมากมายจนไม่สามารถเข้าถึงได้

- Advertisement -

TMB มีคำตอบนี้ให้ ด้วยบริการ TMB Open Architecture คัดกองทุนดี ยี่ห้อดัง ที่เดียวครบ” ซึ่งเป็นธนาคารแห่งแรก ที่ทลายข้อจำกัดการลงทุนในกองทุนรวม โดยเปิดเสรีในการรับซื้อขายกองทุนรวมข้ามค่ายผ่าน TMB กว่า 450 สาขาทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนพร้อมโอกาสทำกำไรที่ดีขึ้นจากกองทุนรวมคุณภาพที่ผ่านการคัดสรรตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ซึ่งเปิดรับซื้อขายกองทุนรวมข้ามค่ายมากถึง 7 บลจ. ที่ผ่านการคัดกรองคุณภาพมาอย่างดี โดยไม่มีข้อบังคับหรือเงื่อนไขใดๆ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยสร้างความแตกต่างตามแนวความคิด Make THE Difference ของธนาคารให้กับกลุ่มกับผลิตภัณฑ์กองทุนรวม

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับแตกต่างจากธนาคารทั่วไป คือ

-ธนาคาแรกที่เปิดเสรีในการลงทุน โดยคัดกองทุนตัวท็อป จาก 7 บลจ. ชั้นนำมาให้คุณเลือกลงทุนอย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นบลจ. UOB  (UOBAM), บลจ. TISCO (TISCO), บลจ. CIMB-Principal (CPAM), บลจ. Manulife (Manulife), บลจ.วรรณ (ONEAM), บลจ. Aberdeen (Aberdeen), และ บลจ. ทหารไทย (TMBAM)

-คัดเลือกกองทุนตัวท๊อปจาก บลจ.ชั้นนำมาให้เลือกซื้อ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้านักลงทุนมือใหม่

-มีกองทุนให้เลือกลงทุนได้ครบทุกประเภทสินทรัพย์ ครบทุกภูมิภาคทั่วโลก

-สะดวก ครบที่เดียว สามารถซื้อขายกองทุนจากหลากหลายบลจ.ได้ที่สาขา TMB ทั่วประเทศ

โดย TMB เริ่มให้บริการนี้มาตั้งแต่ปี 2014 ซึ่งได้การตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ Business Result ของผลิตภัณฑ์กองทุนรวมของ TMB สำหรับปี 2016 ข้อมูล ณ ต.ค. 16 โตขึ้น 23% ขณะที่ตลาดโตเพียง 13% (AUM)

ทั้งนี้ TMB Open Architecture ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

1)  กลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจในกองทุนรวม มีเงิน แต่ไม่มีเวลาไม่มีความรู้

2)  กลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจในกองทุนรวม มีเงิน แต่ไม่มีเวลา มีความรู้เบื้องต้นนิดหน่อย

3)  กลุ่มลูกค้าที่มีเวลาหาข้อมูลเยอะ แต่ก็ไม่สามารถนำข้อมูลที่หาได้ มาตัดสินใจในการเลือกซื้อกองทุนได้

และเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อกองทุนได้ง่ายขึ้น TMB Open Architecture จึงพัฒนา Concept “คัดกองทุนตัวท็อป ” โดยลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกซื้อแต่ละ Top จากความต้องการของตัวเองได้เลย ซึ่งปีนี้มี 4 Top หลัก

1.Top Opportunity กองทุนตัวท็อปโอกาสรับผลตอบแทนดี กระจายการลงทุนทั่วโลก มั่นใจได้ทุกสภาวะตลาดเหมาะสำหรับลูกค้าที่อยากลงกองต่างประเทศ และอยากมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดี ได้แก่

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ (UIF)

กองทุนรวมผสมลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายรับอย่างสม่ำเสมอ และการเติบโตของเงินลงทุนในระยะกลางและระยะยาว โดยการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายทั่วโลก เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และทรัพย์สินทางเลือกต่างๆ ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5 ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (ที่มา : บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย))

กองทุนเปิดทหารไทย Global Income (TMBGINCOME)

กองทุนรวมผสมลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายสร้างกระแสรายได้ในระดับสูงโดยการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ และมีวัตถุประสงค์รองในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภททั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5 ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (ที่มา : บลจ. ทหารไทย)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ (UGD)

กองทุนรวมหุ้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มั่นคงที่ให้กำไรทบต้นอย่างสม่ำเสมอแก่ผู้ลงทุน โดยมีระดับความผันผวนของผลตอบแทนต่ำกว่าระดับค่าเฉลี่ยของบริษัททั่วไป ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (ที่มา : บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย))

 2. Top Performanceกองทุนตัวท็อปผลตอบแทนย้อนหลังโดดเด่น เน้นสร้างผลตอบแทนระยะยาวเหมาะสำหรับลูกค้าที่เน้นและเลือกซื้อกองจากที่มีผลตอบแทนย้อนหลังดีๆ เป็นหลัก เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนระยะยาว ได้แก่

กองทุนเปิด Japan Small and Mid Cap (JSM)

กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศ ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ที่ลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งมีแนวโน้มการลงทุนในระยะยาวที่ดี (ที่มา : บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย)) กองทุนสร้างผลตอบแทนโดดเด่น โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี เป็นอันดับ 3 ในกลุ่มกองทุนหุ้นญี่ปุ่น หรือ Japan Equity (ที่มา : Morningstar ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 59) ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนเปิด TMB Global Quality Growth (TMBGQG)

กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศ ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ที่มุ่งหาผลตอบแทนในระยะยาวโดยลงทุนในหุ้น และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ตราสารหนี้แปลงสภาพ Exchange-traded funds รวมทั้งตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ที่ออกโดยบริษัทต่างๆ ทั่วโลก (ที่มา : บลจ. ทหารไทย) เป็นกองทุนสร้างผลตอบแทนโดดเด่น โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี เป็นอันดับ 5 ในกลุ่มกองทุนหุ้นทั่วโลก หรือ Global Equity (ที่มา : Morningstar ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 59) ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

 3. Top Ratingกองทุนตัวท็อปการันตีด้วยเรตติ้ง 5 ดาวจาก “Morningstar” มีผลการดำเนินงานย้อนหลังยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับลูกค้าที่สนใจเลือกซื้อกองแบบมีเรตติ้งจากสถาบันที่น่าเชื่อถือการันตี เรื่องผลการดำเนินการของกองทุน ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ได้แก่

กองทุนเปิด Aberdeen Indian Growth (ABIG)

กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศ ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นประเทศอินเดีย เพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาว (ที่มา : บลจ.อเบอร์ดีน (ปรเะเทศไทย)) ได้รับ Morningstar Rating 5 ดาว และมีผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปีเป็นอันดับ 1 ในกลุ่ม Asia Pacific ex-Japan Equity (ที่มา Morningstar ข้อมูล ณ 29 ก.ค. 59) ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 ไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนเปิด TISCO Mid/Small Cap Equity Fund (TISCOMS)

กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นที่มีขนาดไม่เกิน 5 หมื่นล้านบาท โดยมุ่งเน้นการเลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี/ มีความมั่นคง/ มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ (ที่มา : บลจ.ทิสโก้) ได้รับ Morningstar Rating 5 ดาวและมีผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีเป็นอันดับ 1 ในกลุ่ม Equity Small/ Mid Cap (ที่มา : Morningstar ข้อมูล ณ 29 ก.ค. 59) ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6

 4. Top 10 LTFกองทุนรวมหุ้นระยะยาวผลตอบแทนติด Top 10 LTF ข้อมูลจาก Morningstar ให้คุณลงทุนระยะยาวและลดหย่อนภาษีปลายปีได้เน้นๆ เหมาะสำหรับลูกค้าที่อยากได้ผลตอบแทนที่ดีในการลงทุนระยะยาวกับ LTF โดยตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่ายๆจากกองที่มีผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปีติด Top 10 ในกลุ่ม LTF และยังสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้อีก อาทิ

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว(CGLTF)

ลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 65% เน้นหุ้นบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลที่ดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอัตราสูง (ที่มา : บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย)) ผลการดำเนินงาน 5 ปีย้อนหลังเป็นอันดับ 1 ใน Top 10 LTF ในกลุ่ม Equity Large-Cap และได้รับ Morningstar Rating 5 ดาว (ที่มา : Morningstar ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 59) ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6

กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว (ValueD LTFลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 65% เน้นหุ้นบริษัทที่มีพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสม่ำเสมอ และมีเสถียรภาพทางการเงิน (ที่มา : บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย)) ผลการดำเนินงาน 5 ปีย้อนหลังเป็นอันดับ 3 ใน Top 10 LTF และได้รับ Morningstar Rating 4 ดาว ในกลุ่ม Equity Large-Cap (ที่มา : Morningstar ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 59) ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว (MSCORE LTF)

ลงทุนในหุ้นไม่ต่ำกว่า 65% เน้นหุ้นบริษัทจดทะเบียนหรือตราสารทุนซึ่งผลตอบแทนอ้างอิงกับผลตอบแทนของบริษัทที่อยู่ในดัชนี Set 50 (ที่มา : บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)) ผลการดำเนินงาน 5 ปีย้อนหลังเป็นอันดับ 5 ใน Top 10 LTF และได้รับ Morningstar Rating 5 ดาว ในกลุ่ม Equity Large-Cap (ที่มา : Morningstar ณ วันที่ 30 ก.ย. 59) ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6

tmb-oa-1

TMB Open Architecture จึงเป็นอีกบริการที่เปิดเสรีภาพให้ลูกค้าทุกคนเลือกซื้อกองทุนดีๆ ได้ในที่เดียว ไม่จำกัดการขายเฉพาะลูกค้าบางกลุ่ม หรือเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ และถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า TMB คัดสรรกองทุนตัวท็อปๆ จากทั้ง 7 บลจ. ชั้นนำ มาให้เลือกซื้อได้ครบในที่เดียว ได้ที่ TMB กว่า 450 สาขาทั่วประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://goo.gl/7cXxs3