SCG สร้างความแตกต่างและสร้างความผูกพัน ด้วย “เอสซีจี โฮมโซลูชั่น” ผ่านกลยุทธ์ VIP Approach

%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%88%e0%b8%b5-%e0%b9%82%e0%b8%ae%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99-%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b2

จากการสำรวจพฤติกรรมของเจ้าของบ้านในกลุ่มบ้านเดี่ยวสร้างเองที่เป็นลูกค้าของ เอสซีจี โฮมโซลูชั่น จำนวน 1,700 หลังทั่วประเทศ พบว่าเจ้าของบ้านกว่า 70% มีข้อตกลงการสร้างบ้านแบบจ้างช่างเบ็ดเสร็จ คือให้ช่างเหมาทั้งค่าแรงและค่าวัสดุ อย่างไรก็ดี เจ้าของบ้านและช่างต่างมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าร่วมกัน ขณะเดียวกัน
ยังพบว่าลูกค้าต้องการช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีบริการครบวงจร มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดตั้งแต่
เริ่มก่อสร้างจนส่งมอบบ้านที่เสร็จสมบูรณ์ ภายใต้งบประมาณที่ไม่บานปลาย ดังนั้นเอสซีจี โฮมโซลูชั่น จึงพัฒนากลยุทธ์การให้บริการแบบ “VIP Approach
ดูแลบ้านของลูกค้าเสมือนบ้านของเรา” ภายใต้สโลแกน “เริ่มที่นี่…NO WORRY เรื่องบ้าน”

- Advertisement -

โดยมีจุดเด่น 3 ประการ ดังนี้

ซอฟต์แวร์ (Software) นำนวัตกรรมโปรแกรมการออกแบบเสมือนจริงมาพัฒนาต่อยอดในลิขสิทธิ์เฉพาะของ
เอสซีจี โดยนวัตกรรมโปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแบบบ้านของลูกค้าจาก 2 มิติ เป็นแบบบ้าน 3 มิติ พร้อมกับประมาณจำนวนวัสดุและทำ Bill of quantities (BOQ) อัตโนมัติ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ ไม่เกิดปัญหางบประมาณบานปลาย บ้านหลังที่เร็วที่สุดใช้เวลาเพียง 15-20 นาที

พีเพิลแวร์ (Peopleware) ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญในแต่ละโซลูชั่นที่ผ่านการอบรมและพัฒนาอย่างเข้มข้นใน 4 ด้าน ได้แก่ Service Excellence (มาตรฐานการบริการแบบเหนือระดับ) Knowledge (ความรู้สินค้าและการก่อสร้างที่เป็นความรู้เฉพาะในแต่ละ Solution ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของบ้าน) Design (เทคนิคด้านการออกแบบ เพื่อให้ลูกค้าได้ที่อยู่อาศัยที่ตรงกับไลฟ์สไตล์) และ Brand (ความรู้ด้านแบรนด์) เข้าประจำในทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้บริการทั้งให้คำปรึกษา , การขึ้นแบบ 3 มิติ และการประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง ฟรี

โซลูชั่น (Solution) เหนือกว่าด้วยนวัตกรรมสินค้าที่เป็นระบบ ครอบคลุม 9 องค์ประกอบของบ้าน ได้แก่ โซลูชั่นโครงสร้าง, หลังคา, ฝ้าเพดาน, ผนัง, ภูมิทัศน์ภายนอก, วัสดุปูพื้นผนัง, ประตูและหน้าต่าง, ห้องน้ำ และห้องครัว เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงการออกแบบและรูปแบบการใช้งานจริงในส่วนต่างๆ ของบ้าน พร้อมมีการจัดวางนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่หลากหลาย ดีไซน์การจัดร้านตาม Customer Journey อีกทั้งยังตอบเทรนด์ของลูกค้า ที่มีความต้องการแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่

และเพื่อทำให้บริการดังกล่าว เข้าถึงผู้บริโภค ทั้งในส่วนของเจ้าของบ้าน, ผู้รับเหมา ตลอดจนนักออกแบบ เอสซีจี จึงเร่งให้บริการ “เอสซีจี โฮมโซลูชั่น”เพิ่มมากขึ้นตั้งเป้าสิ้นปีนี้มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 42 สาขา และเพิ่มเป็น 47 สาขาภายในปี 60” โดยวิธีการพิจารณาจากพื้นที่ของคู่ค้า ว่ามีขนาดพอที่จะนำเสนอสินค้าและบริการของเอสซีจี อย่างเต็มรูปแบบบนพื้นที่ราว 2,000 ตารางเมตร รวมทั้งมีความต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรของร้านให้เป็นไปในรูปแบบ เอสซีจี โฮมโซลูชั่น ซึ่งต้องอาศัยการให้บริการ ความรู้และการฝึกอบรม นอกจากนี้ยังมองถึงปัจจัยการเติบโตว่าอยู่ใน Strategic Area กล่าวคือ มีจำนวนบ้านที่สร้างเสร็จแล้วจำนวนหนึ่ง และมีบ้านใหม่ที่กำลังจะก่อสร้างในปริมาณที่มากพอ 

โดยสินค้าที่เน้นมากที่สุดของเอสซีจี โฮมโซลูชั่นก็คือ ห้องน้ำและหลังคา สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 เรื่องนี้มากที่สุด เพราะเจ้าของบ้านมีส่วนตัดสินใจสูง และเป็นพื้นที่บ้านที่ต้องการความสวยงาม