Doodle จาก Google วันนี้ โทนสี Grey Scale ร่วมความรู้สึกกับคนไทย

google_black

เป็นปกติที่ในวันสำคัญๆ Google จะเปลี่ยนรูป Doodle เพื่อเริ่มต้นค้นหาให้สื่อความหมายถึงวันสำคัญนั่น แต่ในวันนี้ไม่ปกติอย่างยิ่ง เมื่อ Google ได้เปลี่ยนพื้นหลังและตัวอักษรเป็นโทนสีขาว-ดำ เพื่อร่วมแสดงความเสียใจกับคนไทย เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล เสด็จสวรรคต

- Advertisement -

เมื่อคลิกโดยตรงไปที่ Doodle จะเป็นพระราชประวัติ และข่าวสารที่กล่าวถึงพระองค์ท่าน

 

ขอขอบคุณ Google ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับความโศกเศร้าของคนไทย