พฤติกรรมผู้เล่น Pokemon Go ประเทศไทย วัยรุ่นชายยอมจ่ายเงินซื้อ Pokemon Coin มากที่สุด

pokemon go thailand 2016 A

กันตาร์ เวิล์ดพาแนล (ไทยแลนด์) (Kantar Worldpanel)  ผู้ให้บริการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึกด้านสินค้าอุปโภค (FMCG)  เปิดเผยผลสำรวจ OOH Panel พฤติกรรมผู้บริโภคที่เล่นเกมส์สุดฮอต Pokemon GO ในประเทศไทย  จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,487  ตามหัวเมืองหลักของประเทศไทย จัดเก็บเมื่อวันที่  22-28 สิงหาคม 2559  Brand Buffet  สรุปดังนี้
– จากจำนวนประชากรไทยทั้งหมดมีจำนวนผู้เล่น Pokemon GO 11%

- Advertisement -

– ผู้เล่นเกมส์ Pokemon GO ส่วนใหญ่อายุราว 20-29 ปี  โดยแบ่งเป็นกลุ่ม 20-24 ปีจำนวนมากที่สุด  49% , กลุ่ม 25-29 จำนวน 44% และ  กลุ่ม 15-19 จำนวน 35%

– หากแบ่งตามพื้นที่แล้ว กรุงเทพและปริมณฑล 42%  ภาคกลาง 43%

pokemon go kantar 2

นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มที่ยินยอมจ่ายเงินให้กับเกมส์ หรือ ซื้อ Pokemon Coin มากที่สุด คือ อายุ 15-19 ปี ( 20%)   รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 40-44  ปี  (14%) และเป็นเพศชาย ในกลุ่มเมือง ที่มีเงินเดือนมากกว่า 40,000 บาท

pokemon go kantar 3