กรุงศรีเร่งเครื่องส่งเสริมการลงทุนของธุรกิจไทยในญี่ปุ่นต่อเนื่อง เตรียมจับคู่ธุรกิจไทย-ญี่ปุ่นครั้งใหญ่ปลายปีนี้ [PR]

กรุงศรีกรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เสริมสร้างความแข็งแกร่งกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ล่าสุดผนึกความร่วมมือกับธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ (BTMU) และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (JETRO Bangkok) สนับสนุนการลงทุนของธุรกิจไทยในญี่ปุ่น คาดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจครั้งใหญ่ปลายปีนี้ จะได้รับความสนใจจากทั้งนักธุรกิจไทย ญี่ปุ่น และเครือข่ายธุรกิจของธนาคารในกลุ่มประเทศ CLMV

นายมาซาอากิ ซูซูกิ ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรี และ BTMU นับเป็นองค์กรเอกชนแห่งแรกที่ลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับเจโทร กรุงเทพฯ เพื่อเร่งผลักดันธุรกรรมการค้าและการลงทุนทั้งสองประเทศ โดยกรอบความร่วมมือดังกล่าวสะท้อนนโยบายส่งเสริมการลงทุนของไทยและญี่ปุ่น รวมทั้งตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าบริษัทไทย บริษัทญี่ปุ่น และบรรษัทข้ามชาติอีกด้วย”

- Advertisement -

เจโทร กรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในสำนักงานต่างประเทศที่สำคัญของเจโทร ซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น 80 แห่งทั่วโลกและยังเป็นศูนย์กลางประสานงานของสำนักงานเจโทรในภูมิภาคเอเชีย โดยมีบทบาทในการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-ญี่ปุ่น และผลักดันเพิ่มการนำเข้าของสินค้าไทยสู่ตลาดญี่ปุ่น

“นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา กรุงศรีได้จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจและสัมมนาให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจการค้าในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงการค้าและการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่ม Japanese Banking/ Multinational Banking ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าธุรกิจผ่านบริการทางการเงินเพื่อสนับสนุนการค้าและธุรกิจระหว่างประเทศ และคาดว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีนักลงทุนญี่ปุ่นให้ความสนใจที่จะขยายความร่วมมือด้านการค้ากับผู้ประกอบการธุรกิจในไทยและเครือข่ายธุรกิจของธนาคารในกลุ่มประเทศ CLMV เพิ่มขึ้นผ่านกิจกรรม Krungsri-MUFG Business Matching” นายซูซูกิ กล่าวเพิ่มเติม