เมื่อโลกและเทคโนโลยีเปลี่ยนไป งานโฆษณาจะเปลี่ยนตาม จริงหรอ?

adman 2016 เสวนา

Adman Awards and Symposium 2016 ขอเชิญเหล่านักคิดงานโฆษณา นักการตลาดและสื่อสารการตลาด รวมทั้งผู้ที่สนใจร่วมกันหาคำตอบได้ในงานเสวนา “เทคโนโลยีเปลี่ยน…โฆษณาเปลี่ยน?”

- Advertisement -

Adman Awards & Symposium 2016 เตรียมจัดงานเสวนาดี ๆ “เทคโนโลยีเปลี่ยน…โฆษณาเปลี่ยน?” โดยมีวิทยากรเป็นเหล่ากูรูสายแข็งและตัวแทนจากแบรนด์ ผู้ผ่านร้อน ผ่านหนาว อยู่ในวงการโฆษณาและสื่อสารการตลาดมานาน จนได้เห็น                   ความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ มาร่วมพูดคุย ถกประเด็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถึงการเปลี่ยนแปลง ความเป็นไป และทิศทางใหม่ของวงการสื่อสารการตลาดที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ไปจนถึงเทรนด์งานที่เป็น solution based  หรืองานที่มุ่งแก้ปัญหา ช่องทางและแนวทางในการสร้างคุณค่าของงานสร้างสรรค์เพื่อให้คงอยู่อย่างยั่งยืนท่ามกลาง    การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลกและเทคโนโลยีเช่นปัจจุบัน อันเป็นที่มาของแนวคิดงาน Adman Awards & Symposium 2016 คือ Something Will Never Change”

วิทยากร

-คุณรวิศ หาญอุตสาหะ

Managing Director บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด และ บริษัท H2O จำกัด

-คุณสหรัฐ สวัสดิ์อธิคม

กรรมการผู้จัดการ, CJ WORX Co., Ltd.

-คุณสาธิต จันทร์ทวีวัฒน์

ประธานคณะกรรมการตัดสิน Adman Awards & Symposium 2016 และ

ประธานบริหารฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัท เจ. วอลเตอร์ ธอมสัน ประเทศไทย จำกัด

ผู้ดำเนินรายการ

คุณปรัตถจริยา ชลายนเดชะ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ. วอลเตอร์ ธอมสัน ประเทศไทย จำกัด          

วัน/เวลา/สถานที่

วันพุธที่ 7 กันยายน 2559

13.30 น. – 16.00 น.

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

ลงทะเบียนออนไลน์

https://goo.gl/eqVMF6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วันวิสาข์ 02-530-9300 ต่อ 17, 082-346-7632