ทีมธรรมศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศ “ลอรีอัล แบรนด์สตอร์ม 2016” พร้อมนำเสนอแผนการตลาดดิจิทัล สู่เวทีแข่งขันระดับโลกที่ปารีส

Brandstorm_3

ทีม The Infinity จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โชว์แผนการตลาดดิจิทัลในคอนเซ็ปต์ “Dear My Future Skin” คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการ “ลอรีอัล แบรนด์สตอร์ม 2016” ครั้งที่ 13 ในโจทย์การแข่งขัน การพัฒนาแผนการตลาดดิจิทัล เพื่อดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรูปแบบใหม่มาพลิกโฉมการทำธุรกิจให้กับผลิตภัณฑ์ลาโรช-โพเซย์ ซึ่งทีม The Infinity จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันกับอีก 57 ประเทศ ใน “ลอรีอัล แบรนด์สตอร์ม 2016” ระดับโลก ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในเดือนมิถุนายนนี้

- Advertisement -

นางมนัสฤดี สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ปีนี้เทรนด์ของการทำตลาดผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล นับเป็นช่องทางสำคัญในการสร้างการรับรู้ของแบรนด์ให้เข้าถึงผู้บริโภค และเป็นหนึ่งปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต โจทย์ของการแข่งขันปีนี้จึงเน้นหนักไปในแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล  ลอรีอัลให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านการตลาดเป็นอย่างมาก เพราะเรามองเห็นว่านักศึกษาจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนแนวคิดใหม่ๆ เพื่อการเข้าถึงและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น โครงการ “ลอรีอัล แบรนด์สตอร์ม” จึงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้ในห้องเรียนและความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาดให้กับแบรนด์ระดับโลกต่างๆ ของลอรีอัลผ่านประสบการณ์จริง ซึ่งสอดคล้องกับความตั้งใจของลอรีอัลที่มุ่งมั่นในการพัฒนานักการตลาดรุ่นใหม่ ที่จะเติบโตขึ้นมาอย่างมีศักยภาพและเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของประเทศไทยต่อไป” 

โดยปีนี้มีทีมนักศึกษา 5 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ได้แก่  ทีม B Bubbles จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีม The Infinity และ ทีม Ready จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีม Elysian จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และทีม Limitless จากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ผ่านการตัดสินจากคณะกรรมการทั้งผู้บริหารจากลอรีอัล ประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการตลาดและดิจิทัล ได้แก่ คุณนาตาลี เกอร์ชไตน์ เคอโรวดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด คุณวิภาวี ทับสกุล ผู้จัดการทั่วไปแผนกผลิตภัณฑ์เวชสำอาง บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) คุณพนิดา ไพโรจน์กิจจา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ลา โรช-โพเซย์ มร. หลุยส์  เซบาสเตียน โอล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปับลิซีส (ประเทศไทย) จำกัด และคุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ผู้ก่อตั้งรายการโทรทัศน์และเว็บไซต์ แบไต๋ไฮเทค ผู้บุกเบิกการนำเสนอความเคลื่อนไหวด้านไอทีและเทคโนโลยีอย่างมีสีสัน

โดยผลการตัดสินการแข่งขันโครงการ “ลอรีอัล แบรนด์สตอร์ม 2016” ครั้งที่ 13 ในระดับประเทศ คือ

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม The Infinity จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กับผลงานนำเสนอภายใต้คอนเซ็ปต์ “Dear My Future Skin”

รับรางวัลเงินสดจำนวน 75,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันโครงการ “ลอรีอัล แบรนด์สตอร์ม 2016” ระดับโลก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในเดือนมิถุนายนนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Elysian จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

กับผลงานนำเสนอภายใต้คอนเซ็ปต์ “Make Yourself Visible”

รับรางวัลเงินสดจำนวน 45,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม Ready จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กับผลงานนำเสนอภายใต้คอนเซ็ปต์ “Everyone has their sensitive side”

รับรางวัลเงินสดจำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ทีม B Bubbles จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กับผลงานนำเสนอภายใต้คอนเซ็ปต์ “Don’t Miss Out on Life”

รับรางวัลเงินสดจำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Limitless จากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

กับผลงานนำเสนอภายใต้คอนเซ็ปต์ “Skin Democracy”

รับของรางวัลที่ระลึกจากผลิตภัณฑ์ลาโรช-โพเซย์

สำหรับทีมชนะเลิศ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากทีม The Infinity ประกอบด้วย นายภัคพล ตั้งตงฉิน นางสาวรับอรุณ สมกุศล และนางสาวปภาดา ศิริสุโขดม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยว่า “รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน “ลอรีอัล แบรนด์สตอร์ม 2016” เพราะการแข่งขันนี้เป็นเหมือนเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้แสดงศักยภาพในการนำเสนอความคิดและไอเดียต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับแบรนด์ผลิตภัณฑ์จริง เราใช้เวลาในการเตรียมตัวเพื่อหาข้อมูล วางแผน ระดมความคิด และสร้างสรรค์กลยุทธ์ผ่านการเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงการศึกษาและวิจัยภาพรวมของตลาดเวชสำอาง ซึ่งทำให้พวกเราได้รับทราบถึงความต้องการและข้อมูลที่น่าสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคจริงๆ และนำมาต่อยอดในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดของเราได้ และโจทย์ในปีนี้มีอีกหนึ่งความน่าสนใจคือการนำกลยุทธ์ด้านดิจิทัลเข้ามาเป็นกลยุทธ์หลักในการวางแผนการตลาด เพื่ออิงกับกระแสดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบันอีกด้วย แผนการตลาดที่เรานำเสนออยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Dear My Future Skin” ผ่านการใช้สื่อดิจิทัลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไวรัลวีดีโอ การใช้เทคโนโลยี Interactive Mirror การใช้แอพพลิเคชั่น “Skin Buddy และการสร้างสังคมออนไลน์สำหรับกลุ่มผู้บริโภค สำหรับใครที่ชอบความท้าทาย และอยากพัฒนาตนเองในทักษะด้านการตลาด โครงการลอรีอัล แบรนด์สตอร์ม ถือว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ไม่ควรพลาด ซึ่งประสบการณ์ทั้งหมดที่เราได้จากโครงการนี้ ยังสามารถนำมาต่อยอดสู่เวทีความสำเร็จในวงการการตลาดจริงได้ในอนาคต” 

“ทั้งนี้นักศึกษาที่ผ่านโครงการ “ลอรีอัล แบรนด์สตอร์ม” ยังจะได้รับโอกาสในการพิจารณาเข้าทำงานกับลอรีอัล ประเทศไทย เป็นกรณีพิเศษในโครงการผู้จัดการฝึกหัด (Management Trainee Program) และมีโอกาสเติบโตในสายงานทั้งในระดับผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงผู้จัดการฝ่ายการตลาดในระดับภูมิภาค รวมไปถึงโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทลอรีอัลในประเทศอื่นๆ อีกด้วย” นางมนัสฤดีกล่าวเสริม

ก้าวต่อไปของนักการตลาดรุ่นใหม่ทั้ง 3 คน คือ การเข้าร่วมแข่งขัน “ลอรีอัล แบรนด์สตอร์ม 2016”  ในเวที ระดับโลก ที่ประเทศฝรั่งเศส ในเดือนมิถุนายนนี้ และนำเสนอแผนการตลาดให้กับประธานบริหารลอรีอัล กรุ๊ป และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดระดับโลก ร่วมกับทีมผู้ชนะจากอีก 57 ประเทศทั่วโลก เพื่อลุ้นรางวัลชนะเลิศเช็คเงินสดมูลค่า 1 หมื่นยูโร (390,000 บาท)