กรุงศรีคว้า 4 รางวัลจากงาน 6th Asian Excellence Award 2016 [PR]

11กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) คว้า 4 รางวัล จากงาน 6th Asian Excellence Award 2016 โดยนิตยสาร Corporate Governance Asia ได้แก่ รางวัล Asia’s Best CEO (Investor Relations) ซึ่งมอบแก่ นายโนริอากิ โกโตะ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รางวัล Asia’s Best CFO (Investor Relations) มอบแก่ นางสาวดวงดาว วงค์พนิตกฤต (ซ้ายสุด) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ในฐานะผู้นำองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารงานด้วยวิสัยทัศน์และส่งมอบผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รางวัล Asia’s Best CSR และรางวัล Best Investor Relations Company (Thailand)  ในฐานะองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและนักลงทุนสัมพันธ์ โดยนับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ธนาคารได้รางวัลมาแล้วทั้งสิ้น 11 รางวัล โดยในปีนี้ นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย (ขวาสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยผู้บริหารกรุงศรีเป็นผู้แทนธนาคารเข้ารับรางวัลดังกล่าว เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ฮ่องกง

- Advertisement -