กรุงศรีดันธุรกิจไทยเติบโตใน สปป. ลาว เดินหน้าสร้างเครือข่ายจับคู่ธุรกิจ [PR]

Krungsriกรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ผลักดันผู้ประกอบการ SME ไทย ขยายธุรกิจไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ผ่านกิจกรรม Krungsri Business Journey: The Opportunity in Lao PDR จับคู่พันธมิตรธุรกิจ เจาะกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค

นายพรสนอง ตู้จินดา ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสาขาธนาคารพาณิชย์แบบเต็มรูปแบบในสปป. ลาวเป็นเวลากว่า 23 ปี ซึ่งกิจกรรม Krungsri Business Journey: The Opportunity in Lao PDR สะท้อนประสบการณ์และความเข้าใจสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงความต้องการของลูกค้าในสองประเทศ จากโอกาสทางการค้าและการลงทุนใน สปป. ลาวที่เปิดกว้างขึ้น”

- Advertisement -

มูลค่าการส่งออก-นำเข้าสินค้าของ สปป. ลาวมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กำลังมีการเจริญเติบโต ปัจจุบัน สปป. ลาวนำเข้าสินค้าจากไทยเป็นจำนวนมาก โดยสินค้านำเข้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์เครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวัน ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคลาว และความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์จากไทย

“กรุงศรีทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและพิจารณาแนะนำผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ โดยผู้ซื้อและผู้ขายมีโอกาสได้ศึกษาโปรไฟล์ทางธุรกิจของแต่ละฝ่ายล่วงหน้า และสามารถเตรียมเนื้อหาในการเจรจา ช่วยเสริมโอกาสทางการค้าร่วมกันได้มากขึ้น นอกจากนี้ กรุงศรียังจัดให้มีการทำความรู้จักระหว่างนักธุรกิจไทย-ลาว และผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมตลาดการค้าสำคัญทั้งรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่ ที่น่าสนใจในสปป.ลาว รวมถึงการรับฟังบรรยายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการลงทุน จากเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการพาณิชย์ และอธิบดีกรมส่งเสริมการลงทุน กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป.ลาว” นายพรสนอง กล่าวเพิ่มเติม