“วรรณิภา ภักดีบุตร” บิ๊กยูนิลีเวอร์ ก้าวสู่ตำแหน่ง President ที่ “โอสถสภาฯ”

osot_1

โอสถสภาได้ประกาศแต่งตั้ง วรรณิภา ภักดีบุตร ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ (President) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน

- Advertisement -

นับว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงระดับ Big Move ของวงการ FMCG ไทยอย่างยิ่ง เมื่อผู้บริหารระดับสูงของยูนิลีเวอร์ ย้ายเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ที่องค์กรไทย โดยทางโอสถสภาฯ มุ่งหวังว่าการมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ วรรณิภาพในครั้งนี้ วรรณิภา ภักดีบุตร จะเป็นผู้นำทีมบริหาร เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของโอสถสภา ให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจ สร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับโอสถสภา ในวันนี้ และในอนาคตต่อไป

ตำแหน่งสุดท้ายก่อนของวรรณิภา คือ รองประธานกรรมการบริหารด้านผลิตภัณฑ์ความงาม ดูแลแบรนด์ Personal Care ในเครือยูนิลีเวอร์ และมีส่วนในปรากฏารณ์การตลาดของเมืองไทยหลายต่อหลายครั้ง