อาสาสมัครกรุงศรีร่วมใจพัฒนาโบราณสถานจังหวัดบ้านเกิด [PR]

Krungsri

อาสาสมัครพนักงานกรุงศรีจำนวนกว่า 100 คน ร่วมเป็นจิตอาสาทำความสะอาดกำจัดวัชพืชและพัฒนาโบราณสถาน วัดเจ้าย่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- Advertisement -

ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาโบราณสถานจังหวัดบ้านเกิดของกรุงศรีที่ธนาคารจัดขึ้นเพื่อรักษาความสง่างามของมรดกของชาติให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง