โตโยต้า ลีสซิ่ง รับรางวัล Issuer of the Year ตราสารหนี้ยอดเยี่ยมประจำปี 2558 เผยเตรียมออกหุ้นกู้ภายในประเทศเพื่อระดมเงินบาทให้มากยิ่งขึ้น [PR]

Toyota Leasing

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย จัดงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2558 (ThaiBMA Best Bond Awards 2015) เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับสถาบันการเงินที่มีผลงานโด่ดเด่นในช่วงปีที่ผ่านมาโดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และนายพิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เป็นประธานในการมอบรางวัล

- Advertisement -

ในการนี้ นายอากิระ สึโบอิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยนายประยุทธ์ จิตรวัชรโกมล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายงานการเงินและปฏิบัติการ และนางชื่นกมล บุปผาคำ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Chief Financial Officer เป็นตัวแทนเข้ารับมอบรางวัล Issuer of the Year  โดยนายอากิระ กล่าวว่า ตนเองขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนในการสนับสนุนและคัดเลือกโตโยต้า ลีสซิ่ง ซึ่งหากปราศจากการสนับสนุนด้วยดีจากทุกฝ่ายโตโยต้า ลีสซิ่ง คงไม่ได้รับรางวัล Issuer of the Year  ทั้งนี้ ตลาดตราสารหนี้ของไทยถือเป็นตลาดที่มีความสำคัญกับการระดมทุนของบริษัทเป็นอย่างมาก ดังนั้น โตโยต้า ลีสซิ่ง จะเดินหน้าออกหุ้นกู้ภายในประเทศเพื่อเพิ่มสัดส่วนของการระดมเงินทุนที่เป็นสกุลเงินบาทให้มากขึ้น

ด้านนายประยุทธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะเดียวกันบริษัทยังได้ศึกษาความต้องการของนักลงทุนในแง่มุมอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนักลงทุนหลายๆ ประเภท อย่างไรก็ตาม ในการออกหุ้นกู้ทางบริษัทฯจะต้องคำนึงถึงช่วงเวลาและผลตอบแทนที่เหมาะสมในขณะนั้นๆ รวมทั้งจำนวนหุ้นกู้ที่ออกเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนที่สนับสนุนโตโยต้า ลีสซิ่งมาโดยตลอดซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ  ได้ระดมเงินทุนในการออกหุ้นกู้ตั้งแต่ปี 2004 จนถึงปัจจุบันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 35 รุ่น โดยล่าสุดได้ออกหุ้นกู้เมื่อเดือนมกราคมจำนวน 8 พันล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมา ทางบริษัทฯได้ระดุมทุนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเกือบทุกไตรมาส เพื่อจะตอบสนองความต้องการของนักลงทุนทุกสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ ทั้งในแง่ผลตอบแทน และคุณภาพของหุ้นกู้ ซึ่งหุ้นกู้ทุกๆ รุ่นของเราได้รับการค้ำประกันทั้งจำนวนจากโตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.

สำหรับรางวัล Issuer of the Year คือ รางวัลที่มอบให้กับผู้ออกหุ้นกู้ภาคเอกชนที่มีความโดดเด่นในด้านการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้อย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ออกมีความสอดคล้องต่อความต้องการของบริษัทและนักลงทุน รวมไปถึงการมีหลักการกำกับกิจการที่ดี (Good Governance) ทำให้เกิดการยอมรับเป็นอย่างสูงจากผู้ร่วมตลาดในตลาดแรกและมีธุรกรรมอย่างต่อเนื่องในตลาดรอง

โดยการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลนั้นมาจากการลงคะแนนของผู้มีส่วนร่วมในตลาดและการพิจารณาของคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส่วนในตลาดตราสารหนี้ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมประกันชีวิตไทย สำนักงานประกันสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และสมาคมตราสารหนี้ไทย

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการมอบรางวัลต่างๆ อีกจำนวน 9 รางวัลให้กับสถาบันการเงินที่มีผลงานโดดเด่น อาทิ รางวัล Best Primary Market Contributor มอบให้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รางวัล Top Underwriter มอบให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และรางวัล Best Bond Securities Firm มอบให้กับบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ ประเทศไทย (จำกัด) มหาชน เป็นต้น