ก้าวเข้าสู่การบริหารที่ยอดเยี่ยม เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 [PR]

nbd1ผู้บริหาร NBD HEALTHCARE Co.,Ltd (บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด) คุณพิรุณโรจน์ ไกรสุรพงศ์ (ที่สองจากซ้าย) ได้รับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากคุณมยุรี ทองภาพ (ที่สามจากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและสนับสนุนด้านเทคนิค บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะที่เป็นหน่วยงานให้การรับรองมาตรฐานให้กับ บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด เมื่อเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่มีความชำนาญด้านการตรวจสอบ วิเคราะห์ และให้การรับรองผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน

- Advertisement -