กรุงศรีจัดงานสัมมนา “เปิดใจคู่ค้า เพิ่มยอดขาย ง่ายแค่คลิก” [PR]

KOM

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) โดยนายสยาม ประสิทธิศิริกุล (กลาง) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านผลิตภัณฑ์ลูกค้าธุรกิจ ลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล จับมือ 3 พันธมิตร รายใหญ่ 

- Advertisement -

บมจ. ซีพีออลล์ บมจ. ซีโอแอล และ บมจ. ล็อกซเล่ย์ จัดสัมมนา “เปิดใจคู่ค้า เพิ่มยอดขาย ง่ายแค่คลิก” เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ SME กว่า 400 ราย เตรียมพร้อมในการจับคู่ธุรกิจร่วมเป็นคู่ค้ากับทั้ง 3 บริษัทสร้างโอกาสในการเติบโตผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มหรือ Krungsri Online Business Matching ณ โรงแรม Inter Continental Hotel Bangkok

ในภาพ(จากซ้าย): ดร. กฤตินี พงษ์ธนเลิศ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายอำพา ยงพิศาลภพ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์ นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านผลิตภัณฑ์ลูกค้าธุรกิจ ลูกค้ารายย่อย และลูกค้าบุคคล บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา นายณัฐพล เดชวิทักษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ บมจ. ล็อกซเล่ย์ และ ดร. ธรรม์ จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธุรกิจออนไลน์ (เซ็นทรัล ออนไลน์) บมจ. ซีโอแอล