กรุงศรีสำรองเงินสดให้บริการลูกค้าและประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 [PR]

Krungsri

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ได้สำรองเงินสดเพื่อรองรับการเบิกถอนเงินของลูกค้าและประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559  ผ่านเครื่องกรุงศรีเอทีเอ็มและสาขาของธนาคารทั่วประเทศ รวม 8,819 ล้านบาท

- Advertisement -

ซึ่งเป็นการสำรองเงินสดตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2559  เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 16% โดยแบ่งเป็นเงินสดสำรองสำหรับบริการผ่านเครื่องกรุงศรีเอทีเอ็ม จำนวน  6,675 ล้านบาท และผ่านสาขาของธนาคารจำนวน 2,144 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 1,408 ล้านบาท เนื่องจากเป็นวันหยุดต่อเนื่องระยะยาวที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้เดินทางไปต่างจังหวัด โดยปัจจุบันธนาคารมีสาขาจำนวน 641 สาขา และเครื่องกรุงศรีเอทีเอ็ม จำนวน 5,764 เครื่องทั่วประเทศ