บัตรเครดิต ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยเหนือกว่าทุกการใช้จ่ายทั่วโลก ด้วยค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินต่างประเทศเพียง 1% [PR]

CIMB

บัตรเครดิตธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย “บัตรเครดิตเดียว…ที่เกิดมาเพื่อท่องเที่ยว” เที่ยวเมืองนอกแบบไหนก็ใช้คุ้ม รูดบัตรก็จ่ายน้อยกว่า ด้วยค่าธรรมเนียมความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินต่างประเทศเพียง 1% จากอัตราปกติ 2.5%มาพร้อมความคุ้มครองครอบคลุมทุกเรื่องการเดินทาง

- Advertisement -

ความคุ้มครองเที่ยวบินล่าช้า รวมสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ความคุ้มครองกระเป๋าเดินทางล่าช้า เสียหายหรือสูญหาย รวมสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุขณะโดยสารเครื่องบินสูงสุด6 ล้านบาท คู่สมรส 3 ล้านบาท และบุตร 1.5 ล้านบาท รวมสูงสุดไม่เกิน10.5 ล้านบาท นอกจากนี้ยังคุ้มครองรวมไปถึงบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาทอีกด้วย สนใจข้อมูลเพิ่มเติม www.cimbthai.comหรือ 0 2626 7777