นักธุรกิจหญิงไทยกับแนวทางการสร้างและวางตลาดแบรนด์ [PR]

11กิจกรรม ‘Women in Business Series’ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนนี้ในกรุงเทพฯ ซึ่งนับว่าเป็นครั้งที่สองซึ่งได้รวบรวมผู้ก่อตั้งและผู้ประกอบการหญิงหลายท่านมาร่วมกิจกรรม กิจกรรมนี้พึ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนตุลาคม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองการเป็นเจ้าของธุรกิจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงด้วยกันเองที่จะสร้างความฝันอันยิ่งใหญ่โดยการสร้างชุมชนที่มีความเชื่อว่าผู้หญิงจะสามารถร่วมกันทำงาน สร้างแรงบันดาลใจ และสนับสนุนด้วยกันเองได้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสถานทูตสหรัฐอเมริกา องค์กร Connecting Founders องค์กรที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ MOXY ร้านค้าออนไลน์สำหรับผู้หญิง

- Advertisement -

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งแรกกว่า 100 ท่านซึ่งประกอบด้วยเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการที่สร้างแรงบันดาลใจ และผู้เชี่ยวชาญ โดยกิจกรรมในครั้งแรกจะเน้นในเรื่องบทบาทการเป็นผู้ให้คำแนะนำที่ดี การเป็นบุคคลตัวอย่าง และเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อที่จะสนับสนุนให้นักธุรกิจหญิงสามารถขยายธุรกิจได้ กิจกรรมที่ผ่านมามีเจ้าของกิจการมาร่วมงานสามท่านคือ– คุณ Ploy Lumthong (Zae) ผู้ก่อตั้ง C’est Design; คุณ Nathanaporn (Orn) Euawanthanakhun, ผู้ก่อตั้ง April’s Bakery และคุณ Shannon Kalaynamitr, ผู้ก่อตั้งร่วม Moxy – โดยทั้งสามได้แบ่งปันความคิดเห็นและประสบการณ์ส่วนตัวกัน

สำหรับกิจกรรม Women in Business Series ในครั้งที่สองนี้ จะเป็นการพูดคุยเรื่องวิธีการวางตลาดและการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งในตลาดประเทศไทยหรือต่างประเทศ โดยจะพูดคุยเชิงแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์ของนักธุรกิจหญิงเหล่านั้น การทำโปรโมชั่นหรือการทำการตลาดเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามการทำดังกล่าวต่างเป็นแผนการที่มีราคาแพงโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดย่อยหรือธุรกิจใหม่ กิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการพูดคุยเรื่องการใช้สังคมออนไลน์ (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, ฯลฯ) อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อโปรโมทธุรกิจของคุณให้คุ้มค่าในการลงทุนมากที่สุด

วิทยากรที่ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมคือ : คุณ Natapree Pichaironarongsongkram, กรรมการผู้จัดการบริษํท Supatra Real Estate จำกัดและศูนย์การค้าชุมชน Tha Maharaj; คุณ Felicia Moursalien, หัวหน้านักวิจัยและผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัท aCommerce ซึ่งเป็นบริษัทโลจิสติก ; คุณ Phatchariya Archvichai, ผู้ก่อตั้งร้านค้าออนไลน์ HappyPills; และคุณ Lauren Yates, ผู้ก่อตั้งบล๊อคเกี่ยวกับสไตล์ อาหารและการท่องเที่ยว Ponytail Journal

คุณ Pichaironarongsongkram จะแบ่งปันประสบการณ์ของเธอเกี่ยวกับการสร้างสรรค์และการทำการตลาดแบรนด์ใหม่ภายในแบรนด์เดิมที่มีอยู่แล้ว ในขณะที่คุณ Archvichai จะพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบรนด์ออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จและใช้สังคมออนไลน์ให้เป็นประโยชน์สำหรับการทำการตลาดและการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ด้านคุณ Moursalien จะได้เรียนรู้วิธีการสร้างแบรนด์โดยมีงบประมาณที่จำกัดให้เป็นแบรนด์ที่แข็งแรงและเป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ การทำการตลาดแบบ B2B และการทำการตลาดแบบดิจิตอล (digital marketing) นอกจากนี้คุณ Yates จะมาพูดคุยเกี่ยวกับวิธีที่จะทำให้แบรนด์มีความสดใหม่ตลอดเวลาซึ่งจะเน้นทั้งการสร้างแบรนด์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนโดยเริ่มจากเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมีนาคม 2559 ในแต่ละเดือนกิจกรรมจะให้โอกาสผู้เข้าร่วมสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และซักถามในหัวข้อต่างๆ สำหรับประชาชนที่สนใจในการสร้างหรือบริหารธุรกิจ ผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้การทำแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ ความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล การเปลี่ยนสถานะจากคนในครอบครัวและเพื่อนเป็นทีมที่โดดเด่น ทำอย่างไรถึงเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ การเอาชนะความกลัวที่จะล้มเหลว และหัวข้ออื่นๆ อีกมากมาย

กำหนดการฉบับสมบูรณ์ จะแสดงรายละเอียดในการกิจกรรมทั้ง 6 ครั้ง

กิจกรรมในแต่ละครั้งจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้จัดกลุ่มโดยจะมีวิทยากรหรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ที่คอยให้คำแนะนำ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะจัดเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 8-10 ท่านซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถพูดคุยกับผู้ที่ให้คำแนะนำได้ในเวลาเดียวกัน อีกทั้งยังใช้เวลากับผู้ให้คำแนะนำได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ประสบการณ์อื่นๆ จากเพื่อนในกลุ่ม นอกเหนือจากที่ผู้ให้คำแนะนำนำเสนออีกด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนกิจกรรม:

https://www.facebook.com/ConnectingFounders

http://connectingfounders.com/women-in-business/

Comments are closed.