HomeBrand TalkBrand Talk #7 : Rules for Marketer 2016 กฏเหล็กนักการตลาดต้องระวัง แบรนด์พังไม่รู้ตัว

Brand Talk #7 : Rules for Marketer 2016 กฏเหล็กนักการตลาดต้องระวัง แบรนด์พังไม่รู้ตัว

แชร์ :

Poster BT7

Brand Talk ครั้งที่ 7  : Rules for  Marketer 2016 (กฏเหล็กนักการตลาดต้องระวัง  แบรนด์พังไม่รู้ตัว)  เสวนายิ่งใหญ่ส่งท้ายปี 2015  ของเว็บไซต์ BrandBuffet.in.th  เตรียมความพร้อมให้กับนักการตลาด สำหรับปี 2016 สิ่งใดบ้างต้องเตรียมตัวในการวางแผนธุรกิจ, การตลาด  และอัพเดทเทรนด์ผู้บริโภคที่น่าสนใจ  เพื่อให้แบรนด์ของคุณแข่งขันในตลาดได้และอยู่ในใจผู้บริโภคเสมอ …  ถ้าไม่อยากแบรนด์พัง ต้องมาฟังงานนี้ !! 

Santos Or Jaune

Rules for  Marketer 2016 (กฏเหล็กนักการตลาดต้องระวัง  แบรนด์พังไม่รู้ตัว)   ถ่ายทอดประสบการณ์โดยเหล่ากูรูนักการตลาดชั้นนำของประเทศไทยจาก LINE  Thailand , TNS Research , Bar-B-Q Plaza , Thoth Zocial. และ Dunnhumby

สถานที่ :  M Academy ชั้น 6  บิ๊กซี ราชดำริ   (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

วัน – เวลา :  1 ธันวาคม 2015   13.00 – 16.30 (ลงทะเบียน 12.30)

หัวข้อภายในเสวนา 

ช่วง 1. Empower customer trend through in-store communication by

ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท ดันน์ฮัมบี้ (ประเทศไทย)

teeradet dunnhumby

ช่วง 2. Rules for  Marketer 2016  by

อริยะ พนมยงค์  กรรมการผู้จัดการ LINE ประเทศไทย

ดร.อาภาภัทร บุญรอด กรรมการผู้จัดการ TNS ประเทศไทย

บุณย์ญานุช  บุญบำรุงทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า

Screenshot (1032)

ช่วง 3. Digital & Social 2016 Prediction  by

กล้า ตั้งสุวรรณ กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง  Thoth Zocial

ลงทะเบียนที่นี่  

โปรดอ่านก่อนลงทะเบียน

1.ห้ามจองแทนกัน (1 องค์กร ไม่ควรเกิน 3 คน)

2.ผู้ลงทะเบียนต้องมั่นใจว่าสามารถมาร่วมงานได้  (ลงชื่อแล้วไม่มาติด Blacklist ครั้งหน้า)

3.หลังจากเริ่มงาน 15 นาที ผู้ไม่มาถือว่าสละสิทธิ์

>>>  https://goo.gl/6LbW0Q  <<<


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม