“เอ็นพีเอสรักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน” [PR]

44

พลังงานเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในทุกวันนี้เป็นอย่างมาก ยิ่งในปัจจุบันความต้องการในการใช้พลังงานมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี จากจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นและแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ

- Advertisement -

ในขณะที่พลังงานต่างๆ มีปริมาณลดน้อยลงและมีอยู่อย่างจำกัด  ดังนั้นการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า รวมไปถึงการสร้างพลังงานที่ยั่งยืนและมีเสถียรภาพ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน  เพื่อให้เรามีพลังงานใช้อย่างเพียงพอต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้นำด้านพลังงานทดแทนจากพลังงานปลูกได้  ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ด้วยกิจกรรม เอ็นพีเอสรักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน” ที่ชุมชน ม.4 บ้านบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เพื่อให้ความรู้ทางด้านพลังงานแก่ชุมชน รณรงค์ให้ช่วยกันประหยัดไฟฟ้า รู้คุณค่าของพลังงานไฟฟ้า  ทั้งยังมีพนักงานจิตอาสาจากทางบริษัทฯ ช่วยดำเนินการตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน พร้อมซ่อมแซมแก้ไขหากชำรุดเสียหาย นอกจากนี้ยังร่วมกับผู้นำชุมชน และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับคนในชุมชน พร้อมมอบชุดยาสามัญประจำบ้าน และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับการใช้งานอีกด้วย เป็นการให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความสุขให้กับชุมชน ซึ่งกิจกรรมนี้ เอ็นพีเอสได้จัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 โดยครั้งล่าสุดจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 21 แล้ว

นางกนกชล แม้นนิยม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กล่าวถึงกิจกรรมนี้ว่า “เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ เพราะทำให้ชาวบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุมีกำลังใจ ที่ยังมีคนสนใจคุณภาพชีวิต ดูแลความเป็นอยู่ของเขา ไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือการตรวจร่างกาย รวมถึงการให้ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และอันตรายเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า มีการแจกสติ๊กเกอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เปิดเมื่อใช้-ปิดเมื่อไม่จำเป็นช่วยเตือนผู้สูงอายุที่อาจหลงลืมได้อีกทางหนึ่ง ถือเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนส่วนรวม อยากให้จัดต่อเนื่องแบบนี้ไปเรื่อยๆ”

ทางด้านนางสำเนียง บุญเผื่อน ตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับการตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและตรวจร่างกาย เล่าถึงความรู้สึกในครั้งนี้ว่า “ดีใจที่มาเยี่ยมเยียนดูแลกัน บางทีอายุมากแล้วหลอดไฟเสีย ก็เปลี่ยนเองไม่ไหว หรือมีส่วนไหนชำรุดเราก็ไม่รู้ ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็เปลี่ยนทั้งหลอดไฟและปลั๊กไฟให้ รู้สึกปลอดภัยขึ้น กลัวว่าปล่อยไว้นานไม่ได้แก้ไข ไฟมันจะช็อตเอาเหมือนกัน อีกอย่างปกติก็ไม่ค่อยได้ไปหาหมอ เพราะมันไกล เราไม่มีรถ เดินทางลำบาก มี อสม. ที่มีความรู้มาตรวจร่างกาย วัดความดัน ให้ชุดยาสามัญประจำบ้านอย่างนี้ ก็รู้สึกขอบคุณมาก ช่วยได้เยอะเลย”

ปิดท้ายด้วยความรู้สึกจาก ตัวแทนพนักงานของเอ็นพีเอส นายภาคภูมิ ยินดีสิทธิ์ “วันนี้ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ก็รู้สึกปลื้มใจมาก ที่ได้เห็นรอยยิ้มของชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เราเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ หรือตอนที่ได้รับการตรวจร่างกาย และดีใจที่ได้มีโอกาสพูดคุยทำความรู้จักกับทุกคน เราเลยพยายามให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ไฟฟ้าที่ถูกต้องและการประหยัดพลังงาน ที่นับวันจะหมดไป รวมไปถึงความรู้เรื่องคุณภาพอากาศ   ซึ่งทางเอ็นพีเอสยังมีรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศแก่ชุมชนเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าชุมชนมีคุณภาพอากาศที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน “

การประหยัดพลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้  เริ่มต้นได้จากตัวเอง เช่น การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติช่วยประหยัดพลังงาน รวมถึงการใช้หลอดประหยัดไฟและหมั่นทำความสะอาดหลอดไฟที่บ้าน อย่างน้อยสี่ครั้งต่อปี เป็นการเพิ่มแสงสว่างให้กับบ้านโดยไม่ต้องใช้พลังงานมากขึ้น ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน  การประหยัดพลังงานไฟฟ้านี้ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้าน ไปจนถึงลดภาระการนำเข้าพลังงานของประเทศ และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ดังนั้น เอ็นพีเอสรักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน”  นับป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่เพียงแต่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน แต่ยังร่วมส่งเสริมและให้ความรู้เพื่อเป็นรากฐานของคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป  ตามแนวคิด “สร้างพลังงานให้มั่นคง พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง” ของเอ็นพีเอส