NPS (เอ็นพีเอส) รับรางวัล CSR-DIW Continuous Awards โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม [PR]

11

เมื่อเร็วๆ นี้ นายอภิชัย ซอปิติพร (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้นำด้านพลังงานทดแทนจากพลังงานปลูกได้  รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2558  โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในนามโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอสและโรงไฟฟ้าชีวมวล จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินงานของเอ็นพีเอสที่ตระหนักในการรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่จะต้องเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกัน

- Advertisement -