กานต์ ตระกูลฮุน เตรียมโบกมือลา เอสซีจี ประกาศแต่งตั้ง CEO คนใหม่ “รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส”

scg logoo new

เอสซีจี (SCG) ประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนายกานต์ ตระกูลฮุน  กรรมการผู้จัดการใหญ่ปัจจุบัน ซึ่งดำรงตำแหน่งนี้มาตั้งแต่ปี 2549 และกำลังจะเตรียมเกษียณอายุในวันที่  31 ธันวาคม 2558   คณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน) จึงมีมติแต่งตั้งให้ นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  ให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

- Advertisement -

โดย รุ่งโรจน์  รังสิโยภาส ร่วมงานกับเอสซีจี ตั้งแต่ปี 2530  หรือประมาณ 28 ปี  เริ่มดำรงตำแหน่งวิศวกร บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำกัด และปฏิบัติงานในตำแหน่งสำคัญๆเช่น  ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนกลาง , ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี, กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี  แพคเกจจิ้ง  และปัจจุบันรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

SCG CEO รุ่งโรจน์  รังสิโยภาส