กานต์ ตระกูลฮุน เตรียมโบกมือลา เอสซีจี ประกาศแต่งตั้ง CEO คนใหม่ “รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส”

0

scg logoo new

เอสซีจี (SCG) ประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนายกานต์ ตระกูลฮุน  กรรมการผู้จัดการใหญ่ปัจจุบัน ซึ่งดำรงตำแหน่งนี้มาตั้งแต่ปี 2549 และกำลังจะเตรียมเกษียณอายุในวันที่  31 ธันวาคม 2558   คณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน) จึงมีมติแต่งตั้งให้ นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  ให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

โดย รุ่งโรจน์  รังสิโยภาส ร่วมงานกับเอสซีจี ตั้งแต่ปี 2530  หรือประมาณ 28 ปี  เริ่มดำรงตำแหน่งวิศวกร บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำกัด และปฏิบัติงานในตำแหน่งสำคัญๆเช่น  ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนกลาง , ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี, กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี  แพคเกจจิ้ง  และปัจจุบันรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

SCG CEO รุ่งโรจน์  รังสิโยภาส