“เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น” โซลูชั่นการศึกษาครบวงจร ตอบโจทย์การเรียนคณิตฯ-วิทย์ฯ รูปแบบใหม่ในยุคดิจิตอล [PR]

11

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ผู้นำกิจการเพื่อสังคมด้านการศึกษาของประเทศพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อ “เลิร์นเอ็ดดูเคชั่น” ซึ่งเป็นโซลูชั่นการศึกษาแบบครบวงจรตอบโจทย์การเรียนสำหรับเด็กยุคดิจิตอลมั่นใจช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนที่ดียิ่งขึ้นเผยตั้งเป้าปี 58 เจาะกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย 40-50 แห่งทั่วประเทศ

- Advertisement -

นายธานินทร์ ทิมทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่นของทีมงานที่จะยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน และลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาของประเทศ จึงได้นำเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือช่วยครูและเสริมสร้างการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบให้กับนักเรียน ทีมงานจึงได้พัฒนาโซลูชั่นทางการศึกษาชื่อว่า “เลิร์นเอ็ดดูเคชั่น”ซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รูปแบบใหม่  ที่นำเทคโนโลยีมาผสมผสานกับเนื้อหาวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเรียนการสอนแบบครบวงจร ทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาและทบทวนความรู้ได้ง่ายขึ้น รวมทั้งเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนครูผู้สอนให้สามารถบริหารจัดการรูปแบบ  การเรียนในลักษณะ 1 ต่อ 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และวัดผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคนได้ทันที ซึ่งจะสามารถช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการที่ดียิ่งขึ้น

สำหรับ “เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น” ประกอบด้วย 3 โซลูชั่นดังนี้

1. ดิจิตอลคอนเทนต์ (Digital Content) เนื้อหาการเรียนตรงตามหลักสูตรแกนกลาง พร้อมภาพประกอบและกราฟฟิกเน้นสร้างความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบและต่อยอดการเรียนในอนาคต อีกทั้งยังสามารถปรับระดับความยากง่ายให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละโรงเรียนได้ ตำราและแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียน พร้อมคู่มือครู พัฒนาโดยนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อเสริมความเข้าใจในบทเรียน ช่วยให้นักเรียนสามารถทบทวนและฝึกฝนความรู้ให้มากขึ้น

2. ซอฟท์แวร์ (Software) ไฟล์การเรียนที่แยกแต่ละหน่วยการเรียน เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยระบบการทดสอบท้ายชั่วโมงเรียน เพื่อวัดความเข้าใจของนักเรียนได้ทันที

3. ทีมฝึกอบรมและให้บริการ (Implement Service) ซึ่งเป็นทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยสนับสนุนด้านการใช้งานระบบ พร้อมดูแลทั้งในส่วนของโรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียน อาทิ การฝึกอบรม ร่วมวางแผนการเรียน สร้างบรรยากาศการเรียนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น

“ ระบบเลิร์น เอ็ดดูเคชั่น ถือเป็นเครื่องมือช่วยครูที่ทำให้การเรียนการสอนน่าสนใจ เรียนสนุก เนื้อหาเข้าใจง่ายซึ่งได้ทำการวิจัยและพัฒนาร่วมกับโรงเรียนสหวิทย์ จ.สุพรรณบุรีจนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการที่ชัดเจน โดยช่วยให้โรงเรียนมีคะแนน O-Net เทียบค่าเฉลี่ยของประเทศเพิ่มขึ้น 31% ในระยะเวลาเพียง 3 ปี เฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 10% ที่ใช้ระบบช่วยนี้ ส่งผลให้ปัจจุบันมีโรงเรียนให้ความสนใจใช้ระบบเลิร์น เอ็ดดูเคชั่นถึง 30 โรงเรียน และตั้งเป้าหมายว่าจะเพิ่มเป็น 40-50 โรงเรียนภายในปี 2558 ” นายธานินทร์กล่าว

นอกจากนี้ นายธานินทร์ ยังได้กล่าวถึงนโยบายการดำเนินกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ว่า จากปัญหาความเลื่อมล้ำด้านการศึกษาของไทย ทำให้บริษัทฯ เล็งเห็นช่องว่างในการพัฒนาระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำโดยสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยได้รับการเรียนที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ยังได้ริเริ่มโครงการบริจาคระบบ “เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น”ให้กับโรงเรียนด้อยโอกาสเพื่อกระจายห้องเรียนคุณภาพไปยังทุกพื้นที่ของประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนที่ได้รับบริจาคแล้ว 6 โรงเรียน และตั้งเป้าหมายที่จะขยายเป็น 15-20 โรงเรียนในปี 2559 ทั้งนี้ จากความมุ่งมั่นดำเนินกิจการเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ เลิร์น เอ็ดดูเคชั่นได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจการเพื่อสังคมของภูมิภาคเอเชียบนเวทีระดับนานาชาติ DBS-NUS Social Venture Challenge Asia 2015 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์และธนาคารดีบีเอสเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจเพื่อสังคมในภูมิภาคเอเชียโดยมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 680 โครงการ จาก 30 ประเทศในเอเชีย อีกทั้ง ยังได้รับรางวัลชนะเลิศ Change Awards ในการประกวด Social EnterpriseAwards by TSEO 2014 จากสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.)อีกด้วย

และ ล่าสุดรางวัลที่น่าภาคภูมิใจสำหรับระบบการศึกษาของไทย โดย เลิร์นเอ็ดดูเคชั่น ติด 1 ใน 10 บริษัทด้านการศึกษาที่จะได้รับรางวัล Bett Asia & IDA : EdTech Excellence Award 2015 ที่จะจัดขึ้น ณ โรงแรม Marina Bay  Sands ประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน นี้ เป็นรางวัลสำหรับบริษัทที่พัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาจากทั่วโลกที่ดำเนินธุรกิจในทวีปเอเชีย ซึ่ง 5 บริษัท มาจากประเทศสิงคโปร์ประเทศผู้จัดเอง และอีก 5 บริษัทมาจากอเมริกา 2 บริษัท สวีเดน 1 บริษัท เนเธอร์แลนด์ 1 บริษัท และประเทศไทย 1 บริษัท

นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียน ซึ่งเป็นสื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศอังกฤษยังได้เผยแผ่ความสำเร็จของระบบเลิร์น เอ็ดดูเคชั่น โดยกล่าวว่าเป็นระบบการศึกษาแบบผสมผสานที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน และสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น นำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับการศึกษาของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง