Tag: Learn Education

Learn Education องค์กรผู้มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงอนาคตการศึกษาของไทย ร่วมกลุ่ม Ashoka แหล่งรวมผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคต [PR]

นายธานินทร์ ทิมทอง ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กิจการเพื่อสังคมด้านนวัตกรรมการศึกษาในเครือ เลิร์นคอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าร่วมเป็นสมาชิกอโชก้า (Ashoka) แหล่งรวมผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงจากทั่วโลก นายธานินทร์ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอโชก้า (Ashoka)ประจำปี 2561 โดยอโชก้า คือ ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคมด้วยความเชื่อที่ว่า ‘ทุกคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง’ ก่อตั้งขึ้นที่สหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2523โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาภาคสังคมที่ประชาชนมีความเข้มแข็ง สามารถแก้ไขปัญหาและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคมด้วยตนเอง ซึ่งมี Partner เป็นองค์กรผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงระดับโลกมากมาย อาทิ Facebook Google IKEA Foundation และ Disney เป็นต้น ทั้งนี้ นายธานินทร์กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน และด้วยประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา ทำให้เขารู้ว่าการศึกษาเป็นหนทางไปสู่ชีวิตที่ดีกว่า และ Learn Education ซึ่งเป็นกิจการเพื่อสังคมที่เขาร่วมก่อตั้ง กำลังสร้างผลลัพธ์ทางสังคมที่วัดได้และพลังที่เข้มแข็งในการปฏิรูปการศึกษาไทย “ผมต้องการให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่ดี ที่สอดคล้องกับความสนใจและได้ประกอบอาชีพที่เหมาะสม” นายธานินทร์กล่าว และเขายังมุ่งมั่นที่จะปฏิรูประบบการศึกษาด้วยการหนุนเสริมให้โรงเรียนและครูเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง โดยนำ “Blended Learning Platform” ที่ผสมผสานข้อดีของการสอนแบบเดิมเข้ากับเทคโนโลยีและระบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย...

Learn Education X Esso มอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ Blended Learning Solution [PR]

คุณธานินทร์ ทิมทอง ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กิจการเพื่อสังคม ( Social Enterprise) ด้านการศึกษาในกลุ่ม เลิร์นคอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ บันลือสินธุ์ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ , คุณมัทนา สุตธรรม นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ ,คณะกรรมการสโมสรพนักงานเอสโซ่ สนับสนุนค่าอุปกรณ์ห้องคอมพิวเตอร์มูลค่า...

“เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น” โซลูชั่นการศึกษาครบวงจร ตอบโจทย์การเรียนคณิตฯ-วิทย์ฯ รูปแบบใหม่ในยุคดิจิตอล [PR]

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ผู้นำกิจการเพื่อสังคมด้านการศึกษาของประเทศพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อ “เลิร์นเอ็ดดูเคชั่น” ซึ่งเป็นโซลูชั่นการศึกษาแบบครบวงจรตอบโจทย์การเรียนสำหรับเด็กยุคดิจิตอลมั่นใจช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนที่ดียิ่งขึ้นเผยตั้งเป้าปี 58 เจาะกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย 40-50 แห่งทั่วประเทศนายธานินทร์ ทิมทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่นของทีมงานที่จะยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน และลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาของประเทศ จึงได้นำเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือช่วยครูและเสริมสร้างการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบให้กับนักเรียน ทีมงานจึงได้พัฒนาโซลูชั่นทางการศึกษาชื่อว่า “เลิร์นเอ็ดดูเคชั่น”ซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รูปแบบใหม่...
- Advertorial -