ฟิลิปส์ เปิดเวที “ท้า” คนรุ่นใหม่ เปลี่ยนหลอดไฟช่วยชาติ “ฟิลิปส์ แอลอีดี ท้าเปลี่ยนจริง ประหยัดจริง” [PR]