บราเดอร์ ร่วมกับบุ๊คสไมล์ จัดโครงการ “ถวายเครื่องพิมพ์บราเดอร์และอุปกรณ์การศึกษาให้แก่สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และโรงเรียนในพระอุปถัมภ์” [PR]

บราเดอร์บราเดอร์ ร่วมกับ บุ๊คสไมล์ และ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จรรโลงพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนด้วยการสนับสนุนการเรียนการสอนด้านพระพุทธศาสนา

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายเครื่องพิมพ์บราเดอร์เลเซอร์ขาว-ดำ มัลติฟังก์ชั่น รุ่น DCP-1610W ในโครงการ “ถวายเครื่องพิมพ์บราเดอร์และอุปกรณ์การศึกษาให้แก่สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และโรงเรียนในพระอุปถัมภ์” ผ่านทาง www.booksmile.co.th หรือ ร่วมสมทบทุนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสของเซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ธันวาคม ศกนี้

- Advertisement -

นายธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า  การจัดโครงการ “ถวายเครื่องพิมพ์บราเดอร์และอุปกรณ์การศึกษาให้แก่สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และโรงเรียนในพระอุปถัมภ์”  ในครั้งนี้ ถือเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่ทางบราเดอร์ได้สร้างสรรค์โครงการดีๆ เพื่อร่วมส่งเสริมพุทธศาสนาด้วยการสนับสนุนการเรียนการสอนด้านพุทธศาสนาผ่านสถาบันการศึกษาในด้านดังกล่าวเป็นการเฉพาะ ซึ่งตลอด 2 ปีที่ผ่านมา มีจำนวนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในโครงการของบราเดอร์เพิ่มขึ้นมาก ดังนั้น จึงเป็นที่มาที่ให้เราสานต่อการจัดโครงการในปีนี้ขึ้น ซึ่งได้กระจายแรงบุญไปสู่หน่วยงานส่งเสริมการศึกษาด้านพุทธศาสนานั่นก็คือสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชและโรงเรียนในพระอุปถัมภ์ และที่ต้องขอบคุณอย่างมากคือทางด้านบุ๊คสไมล์ (BookSmile) ที่เป็นแนวร่วมหลักที่ช่วยผลักดันให้โครงการในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ เพราะถือเป็นช่องทางหลักที่เปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น  ซึ่งบราเดอร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพลังและความตั้งใจที่จะร่วมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ของเรา จะสามารถเป็นอีกหนึ่งทางที่จะช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาในสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน

ด้านนายคำภีร์ เมตตา  ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส  หน่วยงานบุ๊คสไมล์ (BookSmile) ธุรกิจในกลุ่มของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  กล่าวถึงความร่วมมือกับบราเดอร์ในครั้งนี้ว่า ในปีนี้ถือเป็นปีที่ 2 แล้วที่ทางบุ๊คสไมล์ได้ร่วมมือกับบราเดอร์จัดโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนด้านพุทธศาสนา โดยเราเองรับหน้าที่ในการเป็นช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งในปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก และเราเชื่อมั่นว่าในปีนี้โครงการดังกล่าวก็จะประความสำเร็จดังเช่นที่ผ่านมา ซึ่งบุ๊คสไมล์ยินดีในการสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ที่บุ๊คสไมล์ เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศ

ในขณะที่ พระราชรัตนมงคล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารและประธานกรรมการโครงการฯ ได้กล่าวแสดงความเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า การสร้างสรรค์โครงการร่วมกันระหว่างบราเดอร์และบุ๊คสไมล์ในครั้งนี้ ถือเป็นตัวอย่างอันดีในฐานะภาคเอกชนที่มีแรงศรัทธาในการส่งเสริมการศึกษาด้านพุทธศาสนาให้ได้ดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืน เพราะพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่อยู่คู่ชาวไทยมาช้านาน เป็นแหล่งที่ปลูกฝังความรู้ให้แก่เยาวชนมาหลายต่อหลายรุ่น และยิ่งขยายตัวกว้างยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้นความต้องการในเรื่องการพิมพ์เอกสาร การถ่ายสำเนาเอกสาร และ ความสะดวกในการจัดส่งเอกสารเพื่อการศึกษาจึงเป็นเรื่องที่ต้องขยายตามไปเหมือนเงาตามตัวเช่นกัน โครงการในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนแสงเทียนเล่มใหม่ที่จะมาช่วยส่องให้เส้นทางการศึกษาด้านพุทธศาสนาสว่างไสวยิ่งขึ้น และขอเป็นกำลังใจให้แก่บราเดอร์และบุ๊คสไมล์ให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการในครั้งนี้ และขอเป็นตัวแทนในการกล่าวคำขอบคุณที่ทั้ง 2 องค์กรเล็งเห็นถึงความสำคัญของพุทธศาสนา และช่วยจรรโลงให้พุทธศาสนาดำเนินอยู่ต่อไปผ่านโครงการในครั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเป็นเจ้าภาพร่วมกับบราเดอร์และบุ๊คสไมล์ เพื่อถวายเครื่องพิมพ์บราเดอร์ให้แก่สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และโรงเรียนในพระอุปถัมภ์ สามารถเข้าร่วมได้ 2 วิธี ประกอบด้วย วิธีที่ 1 สามารถสั่งซื้อเครื่องพิมพ์บราเดอร์โดยตรงผ่านทาง www.booksmile.co.th หรือโทรสั่งซื้อที่ 02-677-1856 ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 18.00 น. หรือ วิธีที่ 2 สามารถร่วมสมทบทุนตามจิตศรัทธาผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ธันวาคม 2558  โดยเครื่องพิมพ์บราเดอร์ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ คือ เครื่องพิมพ์บราเดอร์ เลเซอร์ขาว-ดำ มัลติฟังก์ชั่น รุ่น DCP-1610W ที่จำหน่ายในราคาพิเศษเพียง 3,690 บาท สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Brother Contact Center : 0-2665-777 หรือ  www.brother.co.th หรือ BookSmile Hotline : 0-2677-1856 หรือ www.booksmile.co.th