HomeDesign[Infographic] ที่จะทำให้คุณคุยกับดีไซน์เนอร์รู้เรื่อง

[Infographic] ที่จะทำให้คุณคุยกับดีไซน์เนอร์รู้เรื่อง

แชร์ :

รูปเปิด-Info

ถ้าคุณเป็นนักการตลาดหรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ที่ต้องบรีฟงานกับดีไซน์เนอร์ แต่ยังเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างไฟล์ .jpg  กับ .png ไม่ได้ด้วยซ้ำ Pagemodo บริษัทที่ช่วยในเรื่องการออกแบบในโซเชี่ยลมีเดียและเว็บไซต์ ได้ทำ Infographic ขึ้นมาเพื่ออธิบายคำศัพท์ต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจโลกของการทำงานดีไซน์เนอร์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคำว่า Resolution, CMYK, RGB, UI  และ UX รวมทั้งไฟล์นามสกุลต่างๆ รวมทั้งหมด 28 เรื่อง

Santos Or Jaune

Pagemodo-How-to-Speak-Designer-Infographic3

Source


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม