เอฟดับบลิวดี เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน จัด CSR พี่พาน้องเที่ยว สวนสนุกดรีมเวิลด์ [PR]

FWD         บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย มร.อามาน คาปัวร์ ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการตลาด นำพนักงานจิตอาสาจัดกิจกรรมเพื่อสังคม  “พี่พาน้องเที่ยว สวนสนุกดรีมเวิลด์”

เปิดโอกาสให้น้องๆ จากโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม จังหวัดตาก จำนวน 120 คน เข้ามาเปิดประสบการณ์ใหม่นอกห้องเรียนพร้อมสนุกสนานที่สวนสนุกดรีมเวิลด์ โดยในงานนี้พนักงานจิตอาสา ได้ดูแลน้องๆเป็นอย่างดีด้วยความรัก นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มอบอุปกรณ์กีฬา หนังสือเรียน อุปกรณ์เครื่องเขียน และสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับนักเรียน พร้อมบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค เพื่อให้ทางโรงเรียนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- Advertisement -